Lyssna

Översättning av betyg och intyg

Vare sig man ska söka arbete eller studera i ett annat land så behöver man oftast översätta sina betyg. Här kan EU-gemensamma standarder för redovisning av meriter och kvalifikationer underlätta.

Betygstillägg för yrkesinriktade utbildningar

Skolverket respektive Myndigheten för Yrkeshögskolan tillhandahåller betygstillägg på engelska för de yrkesinriktade utbildningarna, med informationom vilka kvalifikationer man har efter slutförda studier. De är bra att bifoga en ansökan.

Läs mer om Europass tillägg yrkesexamen på Skolverkets webbplats. 

Grundskole- och gymnasiebetyg

Vill man däremot ha en engelsk beskrivning av sitt studieförberedande gymnasieprogram får man vända sig till en auktoriserad översättare.

På Skolverkets webbplats finns information om översättning av gymnasiebetyg, liksom begreppsöversättningar och dokument som är bra att bifoga i sin ansökan. Detsamma gäller för översättningar av grundskolebetyg.

Akademiska meriter

För översättning av akademiska meriter, se ECTS och Europass bilaga till examensbevis under avsnittet gemensamma standarder för meriter och kvalifikationer

Om man inte har möjlighet att få ett registerutdrag på engelska över sina universitetsstudier från sin högskola eller om man behöver översätta t ex en kursplan, bör man också vända sig till en auktoriserad översättare.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (pdf).

Senast uppdaterad: 8 augusti 2018