Lyssna

Sjukförsäkring

Genom gemensamma avtal har man visst skydd vid sjukdom även när man befinner sig i ett annat land. Villkoren skiljer sig mellan studier och arbete.

Studier

Om man skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka under vistelsen i ett annat EU/EES-land kan man ha rätt till nödvändig sjukvård på samma ekonomiska villkor som landets egna invånare, d v s man betalar endast patientavgiften. Man måste då vända sig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där man vistas. Dessutom måste man ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) som ska visas upp direkt för vårdgivaren. Kortet beställs hos Försäkringskassan

Det kan också vara bra att veta att alla som studerar utomlands som utbytesstudenter omfattas av statens försäkring för utlandsstudier – Student UT.

Se fler bra länkar längst ner på sidan. 

Arbete

Från och med den dagen man börjar arbeta i ett annat EU-land har man inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. I stället har man rätt till motsvarande ersättning i det land man arbetar. Reglerna skiljer sig åt i de olika EU-länderna beträffande karensdagar och arbetsgivarperioder. I några länder krävs att man har varit i landet en viss tid innan man omfattas av dess försäkringssystem.

Man har även rätt till sjukvård på samma villkor som övriga medborgare i det land man arbetar. Om man råkar ut för en arbetsskada gäller arbetsskadeförsäkringen som finns i det land man arbetar. Regler och bestämmelser skiljer sig åt mellan länderna, varför man bör ta reda på vad som gäller i det aktuella landet innan man reser ut.

Om man arbetar i länder utanför EU så saknar man försäkringsskydd helt och hållet såvida inte avtal finns mellan Sverige och landet ifråga.

På Försäkringskassans webbplats finns information om vilka förmåner den som är försäkrad i Sverige och flyttar utomlands kan ha rätt till från socialförsäkringen. Bland annat kan man ta del av vilka regler som gäller för arbetstagare inom EU och delar av övriga världen. 

Se fler länkar längst ner på sidan. 

Au pair

Om man som au pair blir sjuk eller råkar ut för en olycka när man arbetar i ett annat EU/EES-land gäller i princip samma regler som för studerande (se ovan). I några länder är man försäkrad i landet där man arbetar. Man har då rätt till vård i arbetslandet och då behövs istället ett EU-kort från det landet när man åker hem till Sverige, exempelvis på semester. Detta kort kan beställas från motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där man arbetar.

I länder utanför EU/EES, har man som au pair inte rätt till vård. Därför är det viktigt att man innan man reser tar reda på om man har ett fullgott försäkringsskydd. Mer information om dessa regler finns på Försäkringskassans webbplats

Innan avresan bör den som ska arbeta som au pair kontakta både Försäkringskassan och sitt eget försäkringsbolag. Vissa försäkringsbolag har så kallade au pair försäkringar. På webbplatsen Konsumenternas.se kan man jämföra försäkringar för arbete och studier utomlands.

Senast uppdaterad: 3 juni 2019