Lyssna

Språktest

Utländska universitet kräver ofta att man kan visa upp ett visst resultat på ett språktest. Kraven varierar mellan högskolorna, varför det är viktigt att vända sig direkt till det universitet man är intresserad av för att få veta exakt vad som gäller.

Språktesten ges oftast bara vid vissa tillfällen, och det kan ibland ta lång tid att få sitt resultat, så det är viktigt att vara ute i god tid. Åker man ut inom ett program behöver man oftast inte göra något språktest. Däremot kan språkundervisning ingå som en del av utbytet.

Icke formella språkmeriter

I Europass språkpass är tanken att man även skall kunna dokumentera icke formella språkmeriter. Vill man på detta sätt åberopa reell kompetens i språk vid en ansökan till en utbildning bör man höra efter om utbildningsanordnaren godkänner detta. För en arbetsgivare kan det många gånger vara viktigare att man i praktiken behärskar ett språk än att man har godkända betyg eller språktest. Även här är det förstås bäst att diskutera saken med arbetsgivaren ifråga.

Läs mer om Europass språkpass

Studier på engelska när engelska inte är nationellt språk

Det blir allt vanligare att kurser och utbildningar ges på engelska i olika länder. Om man ska läsa en kurs på engelska i ett land där engelska inte är nationellt språk, så krävs normalt inte behörighet i det nationella språket.

Engelska

De vanligaste engelska språktesten är IELTS (The International English Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) och Cambridgeexamen i engelska. I testen ingår att lyssna, tala, läsa och skriva. IELTS-test i Sverige ges vid Folkuniversitetet i StockholmGöteborg och Lund. Folkuniversitetet anordnar även Cambridgeexamina på flera platser i landet. Information om både IELTS och Cambridge finns även hos British CouncilTOEFL-test erbjuds i Malmö och Stockholm, för mer information besök organisationens webbplats eller kontakta Fulbright Commission vid amerikanska ambassaden i Stockholm.

Franska

För att söka till ett franskt universitet behöver man som EU-medborgare inte alltid göra ett språktest, men man bör alltid undersöka vad som gäller på just den skola eller det Universitet där man planerar att studera. En rekommendation är ett godkänt resultat på något av testen; DELF (Diplôme d´Etudes en Langue Française), DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française) och TCF (Test de Connaissance Français). På Franska Institutets webbplats finns information om examina och språktest i franska.

Spanska

För att få tillträde till universitetsstudier i Spanien måste man normalt genomgå provet PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) där både språkkunskaper och allmänna kunskaper testas. Provet anordnas två gånger per år av UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Information om provet finns hos UNED (webbplatsen innehåller endast information på spanska). För ytterligare information kan man kontakta Spanska ambassaden i Stockholm eller Spanska kulturinstitutet som också erbjuder DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera – ett officiellt språktest i spanska .

Tyska

Vid ansökan till tyska universitet får blivande studenter genomgå språkprovet DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-schulzugang Ausländischer Studienbewerber). Även godkänt resultat på något av Goethe-Institutets språkprov, godtas för ansökan. Goethe-Institutets prov finns på olika nivåer och genomförs vid Goethe-Institutet i Stockholm där man även kan få information om provinnehåll och testdatum.

Övriga språk

Webbplatsen Studera.nu har samlat länkar till information om studier, antagning, erkända universitet och ambassader i de 60 vanligaste utreseländerna för studerande svenskar. Information om språkkrav kan man oftast få från respektive lands ambassad och myndigheter samt från de utländska universiteten/högskolorna.

Under Förbered språkligt finns hänvisningar till fler webbplatser med information om utbildning i andra länder.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017