Lyssna

Språklig förberedelse

Språklig förberedelse är en god investering för att komma in snabbare och öka behållningen av utlandsvistelsen.

Stäm av behov och nivå

När individer valt att åka iväg på egen hand, kan det vara bra att ta reda på vilka språkliga förberedelser som deltagaren behöver och att sedan hänvisa till kurser eller material för självstudier.

Plan för språkinlärning

Europarådet (Council of Europe, COE) har tagit fram en uppsättning gemensamma ramar som ska användas i hela Europa när det gäller beskrivning av färdigheter i främmande språk. Här ingår färdighetsnivåer som kan användas som utgångspunkt när man tar fram en utbildningsplan för språkinlärningen under en utlandsvistelse.

I utbildningsplanen definieras deltagarens nivå vad gäller både att lyssna, läsa och förstå, och man kan därmed placera in det förväntade språkliga utbytet efter samma skala. För det här ändamålet finns verktyget Europass språkpass, som bygger på Europarådets ramar.

European Language Portfolio är en webbplats där du får råd om hur språkpasset ska användas och där finns också intressant material om inlärning av främmande språk.

Mer information om Europass språkpass

Mer information om European Language Portfolio (på engelska)  

Extra medel för språkliga förberedelser

Inom Erasmus+ mobilitet finns möjlighet att få stöd för att dels testa, dels utveckla sina språkkunskaper. Språkstödet erbjuds studenter eller elever som har fått en studie- eller praktikplats genom programmet. Den plattform som ska användas, Erasmus+ Online Linguistic Support, ger stöd i form av webbaserade språkbedömningar och kurser.

Erasmus+ Online Linguistic Support

Ordlistor

Både för utbildnings- och praktikvistelse i utlandet är det en god idé att hänvisa till webbplatser och i vissa fall, dela ut listor med fackuttryck som deltagaren antingen kan lära in före vistelsen eller ta med. 

  • I Universitets och högskolerådets webbaserade Svensk-engelska ordbok kan man söka efter ord och begrepp av relevans för högre utbildning
  • Skolverket har samlat olika ordlistor med svensk-engelsk översättning av vanliga ord och begrepp som förekommer inom gymnasial utbildning
  • Cercurius länkar till ordböcker och databaser för terminologi inom speciella fackområden
  • Spread the sign är en internationell ordlista för teckenspråk

Språkinlärning via webben 

Det finns massor av digitala verktyg för att lära sig språk. Här under har vi samlat några av dem. Universiteten ger också kurser via webben, vilket kan vara värt att kolla upp i förväg. 

Senast uppdaterad: 28 november 2019