Lyssna

Din insats gör skillnad

En utlandsvistelse ger vinster både för individen som åker iväg och för samhället i stort. Genom ökade utbyten ökar individens förutsättningar till ett livslångt lärande, vilket bidrar till en generell kompetenshöjning och tillväxt för det aktuella landet.

Många minns och berättar gärna om sin tid som au pair, student eller volontär utomlands som en tid med starka upplevelser och nya vänskaper, men också lärorik med flera aha-upplevelser.

Visste du att mer än 1 miljon barn i Europa har föräldrar som träffats via Erasmus-studier? Källa: Erasmus Impact Study, 2014

Ibland kan vistelsen, som i finska Hannus fall, vara det som gör att man inte hoppar av skolan. Eller som han uttrycker det: "Jag behövde avståndet hemifrån för att förstå att jag var på rätt väg. Nu är jag mer övertygad om mina steg för framtiden. "

"A Youngster Went Abroad – an Adult Returned Home (sid 38)"

Inte bara språkkunskaper

Att en individ skaffat sig bättre språkkunskaper och andra faktiska ämneskunskaper efter en vistelse är inte svårt att mäta. Andra färdigheter som ökad social kompetens, tolerans och ett mer "terränggående" förhållningssätt är inte lika tydliga, men följer med på köpet. Något som ofta är just det arbetsgivare efterfrågar.

Under Internationalisering lönar sig har vi samlat forskningsresultat och rapporter som lyfter fram just dessa dolda kompetenser.

Resurssvaga har mest att vinna

I motsats till vad man kan tro, är det inte de med bra stöd hemifrån och god ekonomi som har mest att vinna på en utlandsvistelse, utan de som inte själva räknar med möjligheten. Stärkt självförtroende, nya meriter och vistelsen i sig kan vara det som ger en tydligare riktning för individen efter hemkomsten. Skoltrötta elever kan få ny energi av att komma till ett helt annat sammanhang, där ingen har förutfattade meningar om ens personliga förmåga.

Större utbildningsutbud, bredare arbetsmarknad

Den som väljer att studera i ett annat land har tillgång till ett större utbildningsutbud, och i förlängningen också till en bredare arbetsmarknad. Unga som studerar eller praktiserar utomlands löper exemplvis bara hälften så stor risk att bli långtidsarbetslösa. En väl så viktig faktor i sammanhanget.

Motverkar främlingsfientlighet

Ju fler som delar en internationell erfarenhet desto mer ökar toleransen för andra kulturer. Unga med vänner i andra länder har lättare att se likheter människor emellan och blir goda ambassadörer för en humanistisk livssyn.

Påbörjat arbete är också arbete...

Även om du inte har möjlighet att sätta igång någon större vägledningsinsats just nu, hoppas vi att de argument som finns för att arbeta långsiktigt med utbyten och utlandspraktik kan motivera dig till en nyfikenhet för den internationella dimensionen inom vägledning.

Läs mer om vägledningsprocessen i samband med en utlandsvistelse här 

Senast uppdaterad: 3 mars 2017