Huvudmålet för konferensen är att stödja utvecklingen av professionell karriärvägledning, stödja forskning på området, berika den offentliga dialogen och främja mångfalden av vägledningstjänster. Man vill skapa ett utrymme för utbyte och diskussion där olika europeiska talare kommer att presentera sina bidrag.

Konferensen ges på engelska.

Mer information finns på konferensens webbsida

Arrangör

Konferensen anordnas av det tjeckiska Euroguidance-centret och Universitetet i Hradec Králové.