Den 50:e EUCEN-konferensen i ordningen uppmärksammar de senaste decenniernas utveckling för det livslånga lärandet inom högskolans världoch blickar framåt för att identifiera möjligheter i dessa föränderliga tider.

Increasing internationalisation, cultural diversity, mobility and digitalisation are global trends with huge impact on individuals, work life and educational institutions. This conference will explore the future role and opportunities of university lifelong learning through the following themes: flexible learning, adult career guidance, validation of prior learning, adult education pedagogies, community/university initiatives, and continuous professional learning. 

Till program på arrangörens webbplats

Arrangör

European University Continuing Education Network, EUCEN, Norge