Cirka 4 av 5 elever med en baccalaureate registrerar sig inom högre utbildning i Frankrike, men felval kan leda till att vissa av dem hoppar av eller byter inriktning snabbt.

I slutet av det första året av kandidatutbildningen fortsätter 37% av studenterna inte inom det område där de var inskrivna från början.

Hur stöder man eleverna och deras föräldrar i byggandet av en hållbar väg framåt? När ska vi börja prata om vägledning i skolan? Vilka system för vägledrutbildning har upprättats och utvärderats i andra länder?

Hur kan vi kämpa mot social snedrekrytering och stereotyper bland elever? Hur kan man samordna vägledningsinsatserna?

Konferensen hålls på franska. 

För registrering besök Euroguidance France webbplats

Arrangör

Euroguidance France