ISEW Club är ett nytt initiativ: en två dagars workshop som erbjuder en plattform för nätverkande, benchmarking och erfarenhetsutbyte med kollegor.

Helsingfors universitet bjuder in vägledare inom högre utbildning till en workshop för erfarenhetsutbyte runt frågor som t ex:

- Hur kan man erbjuda arbetslivsorientering och karriärkurser inom fakulteter, avdelningar och kandidat-, master- och doktorandprogram?
- Hur kan man samla information om anställning av akademiker genom uppföljande undersökningar?

Förutom effektivt arbete kommer deltagarna att ha tid att bygga nya nätverk.

Anmälan via Helsingfors universitets webbplats

Till program och anmälan 

Arrangör

Helsingfors universitet