Lyssna

Internationella evenemang

Här fyller vi på med internationella konferenser, kurser med mera som ges inom vägledningsområdet under året. Undersök gärna möjligheten till att söka bidrag för att delta i någon internationell konferens.

Konferenser inom vägledningsområdet 2017

  • Tallin, Estland, 26-28/9. European Guidance week. Organiserat av Euroguidance, inom ramen för det Estniska ordförandeskapet i EU. Fokus på ICT in guidance. Läs mer på Innoves webbplats

  • Padua, Italien, 5-7/10. NICE (Network for Innovation in Career guidance and counselling in Europe). Tema: “Career support needed to deal with work in a digitalised, globalised world”. Läs mer på NICE:s webbplats  

  • Stockholm,  19-20/10. KAV (Forskarnätverket för karriärutveckling och vägledning). Tema: “Transitions, career learning and career management skills. Multi-disciplinary and critical perspectives”. Läs mer på KAV:s webbplats

  • Stockholm,  26-27/10. SVF (Sveriges vägledarförening)  Tema: "Vägledning så in i Norden". Läs mer på vägledarföreningens webbplats

  • Malmö, november. NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande). Tema: "Career Management Skills, CMS".  Läs mer på nätverkets webbplats 

  • Mexiko City, 29/11-1/12. IAEVG  (International Association of Educational and Vocational Guidance). Tema: "Guidance – Building answers to complex social problems". 29/11-1/12  Läs mer på IAEVG:s webbplats 

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017