Lyssna

Internationella evenemang

Här fyller vi på med internationella konferenser, kurser med mera som ges inom vägledningsområdet under året. Undersök gärna möjligheten till att söka bidrag för att delta i någon internationell konferens.

Konferenser inom vägledningsområdet 2017

 • Seoul, Korea, 18-21/6. ICCDPP. (The international centre for Career Development and Public Policy). Tema: "At the Crossroads towards Relevance and Impact”. 

  Läs mer på ICCDP:s webbplats
 • Tallin, Estland, 26-28/9. European Guidance week. Organiserat av Euroguidance, inom ramen för det Estniska ordförandeskapet i EU. Fokus på ICT in guidance. 
 • Köpenhamn, Danmark, oktober. E-guidance conference  (Ännu ej bekräftad)
 • Padua, Italien, 5-7/10. NICE (Network for Innovation in Career guidance and counselling in Europe). Tema: “Career support needed to deal with work in a digitalised, globalised world”. Läs mer på NICE:s webbplats   
 • Stockholm,  19-20/10. KAV (Forskarnätverket för karriärutveckling och vägledning). Tema: “Transitions, career learning and career management skills. Multi-disciplinary and critical perspectives”. Läs mer på KAV:s webbplats
 • Malmö, november. NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande). Tema: "Career Management Skills, CMS". (Ännu ej bekräftad)
  Läs mer på nätverkets webbplats  

 • Mexiko City, 29/11-1/12. IAEVG  (International Association of Educational and Vocational Guidance). Tema: "Guidance – Building answers to complex social problems". 29/11-1/12  Läs mer på IAEVG:s webbplats 

Nationell konferens

Senast uppdaterad: 17 februari 2017