Lyssna

Ta del av andras studiebesök via ACADEMIA

Under studiebesöken, som varade en vecka, kunde deltagarna lära sig om hur vägledningen i värdlandet var organiserad och de kunde studera arbetsmetoderna där. Deltagarna fick även möjlighet att diskutera sina upptäckter med kollegor från ett flertal andra länder, som också deltog i respektive besök.

2019 års stipendiater delar sina berättelser här: 

Fokus på vägledarprofessionen i England

Seth från Vägledningscentrum i Malmö åkte till Bradford och såg att en stor del av arbetstiden går åt till annat än själva vägledningen. Möjliga lösningar som Seth tog del av i England var att man där delade upp vägledararbetet i flera olika delar och att fokus låg på anställningsbarhet i kontakten med de sökande.

Ta del av Seths rapport här (pdf)

Till högskola i tyska arbetsförmedlingens regi

Mirja från Jobbtorg Stockholm besökte Schwerin i norra Tyskland. 
Den tyska arbetsförmedlingens egen högskola, HdBA, arrangerade besöket.

Ta del av Mirjas rapport här (pdf)

Insyn i projekt för drop-outs och arbetslösa i Spanien 

Tina från Göteborgs universitet besökte Zaragoza i norra Spanien. 

Under rubriken 'Transitions and Early School Leaving in Spain' fick Tina ta del av olika projekt med syfte att fånga upp så kallade drop-outs, och unga och vuxna som hamnat utanför yrkeslivet.

Ta del av Tinas rapport här (pdf)

Deltagare framför staty av H C Andersen

Livslång vägledning enligt dansk modell 

Åsa från Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall besökte Köpenhamn och fick, förutom den inblick i dansk vägledning också med sig en god bild av de tyska och estniska utbildningssystemen. 

Ta del av Åsas rapport här (pdf)

Orientering i det franska skolsystemet

Johannes från Mora folkhögskola åkte till Prades i Frankrike, där han bland annat lärde sig att studie- och yrkesvägledning är ett eget ämne genom hela grund- och gymnasieskolan. Sista året ingår riktade aktiviteter inför val av yrke och högre utbildning med minst 54 tim/elev. 

Ta del av Johannes rapport här (pdf)

2018 års stipendiater

Vägledningsarbete i Bradford  

Jenny Hansson åkte till Bradford i Storbritannien 2018. Temat där var brett och handlade om alltifrån  vägledning för individer som inte klarat gymnasiet till vägledning för studerande på högskola. 

Läs Jennys rapport här (pdf)

Förebyggande arbete för avhopp i Luxemburg

Elisabeth Casell Berghagen åkte till Luxemburg 2018, där temat var hur man arbetar med att förebygga att elever hoppar av sin utbildning - ”prevention of school drop-outs”. 

Läs Elisabeths rapport här (pdf)

Vägledning för särskilda behov i Ljubljana

Torbjörn Sandberg åkte till Slovenien 2018 där han diskuterade hur man på ett bra sätt kunde erbjuda studie- och yrkesvägledning för människor med särskilda behov med kollegor från ett flertal länder.

Läs Torbjörns rapport här (pdf)

Vill du åka på studiebesök nästa år?

Inom programmet ACADEMIA erbjuds vägledare studiebesök vid olika datum i olika länder. Studiebesöken varar normalt en vecka och man deltar tillsammans med kollegor från andra länder i Europa.

För information om tid och platser, se Euroguidancenätverkets webbplats och håll utkik i UHR:s nyhetsbrev för vägledare för att ansöka inför 2020. 

Senast uppdaterad: 28 juni 2019