Lyssna

Rapporter från Academiabesök

Tre stipendiater fick under våren 2018 möjlighet att åka på studiebesök i Europa genom Euroguidance Sweden och Academia.

Under studiebesöken, som varade en vecka, kunde deltagarna lära sig om hur vägledningen i värdlandet var organiserad och de kunde studera arbetsmetoderna där. Deltagarna fick även möjlighet att diskutera sina upptäckter med kollegor från ett flertal andra länder, som också deltog i respektive besök.

Vägledningsarbete i Bradford  

Jenny Hansson åkte till Bradford i Storbritannien. Temat där var brett och handlade om alltifrån  vägledning för individer som inte klarat gymnasiet till vägledning för studerande på högskola. 

Läs Jennys rapport här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Förebyggande arbete för avhopp i Luxemburg

Elisabeth Casell Berghagen åkte till Luxemburg, där temat var hur man arbetar med att förebygga att elever hoppar av sin utbildning - ”prevention of school drop-outs”. 

Läs Elisabeths rapport här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vägledning för särskilda behov i Ljubljana

Torbjörn Sandberg åkte till Slovenien där han diskuterade hur man på ett bra sätt kunde erbjuda studie- och yrkesvägledning för människor med särskilda behov med kollegor från ett flertal länder.

Läs Torbjörns rapport här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vill du åka på studiebesök nästa år?

Inom programmet ACADEMIA erbjuds vägledare studiebesök vid olika datum i olika länder. Studiebesöken varar normalt en vecka och man deltar tillsammans med kollegor från andra länder i Europa.

För information om tid och platser, se Euroguidancenätverkets webbplats (Uppdateras under hösten 2018) 

Senast uppdaterad: 12 juni 2018