Lyssna

Digitalt erfarenhetsutbyte

Jag fick den stora glädjen att delta i ett erfarenhetsutbyte med studie -och yrkesvägledare i Slovenien i maj 2020. Men som ni alla vet kom det en pandemi i vägen och studiebesöket flyttades fram till maj 2021.

I februari 2021 fick vi veta att resan inte skulle kunna bli av p g a den rådande pandemisituationen. Slovenien hade en hård nedstängning av landet. I stället beslutades det att det skulle bli ett utbyte genom digitala möten via zoom och Teams. 

Syftet med utbytet var att byta erfarenheter och tips i karriär- och livsvägledning. Det var deltagare från Tyskland, Estland, Ungern och jag ifrån Sverige. 

Sloveniens utbildningssystem och arbetsmarknadsläge

De började med att ge oss en bra beskrivning av utbildningsystemet i Slovenien. Sedan fick varje land presentera en bra eller lyckad vägledningsmodell. Jag valde dock att prata om studievägledarens nya roll och ansvar i och med den nya gymnasielagen.  Jag pratade också om studievägledarens utmaningar. Vi fick också veta hur de arbetar i grundskolan med elever med särskilda behov och vilka utmaningar de ser.

I ett nästa steg fick vi veta hur arbetsmarknadsläget såg ut. Slovenien har klarat sig relativt bra under pandemin i jämförelse med många andra EU-länder. Då de har ett bra geografiskt läge i Europa så ser de sina grannländer som ”sin” arbetsmarknad tex Italien, Kroatien etc. Något som jag tyckte var extra intressant var att de har arbetsmarknadskontor som arbetar som arbetsmäklare dvs en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Inblick i gymnasie-, vuxen- och högre utbildning

Rektorn från gymnasiet och vuxenutbildningen i Ljubljana presenterade sina utbildningar.  De försökte efterlikna verkliga arbetsmiljöer genom att tex erbjuda hotellverksamhet där eleverna får träna sig inför arbetslivet i en uppbyggd hotellmiljö där man kan hyra in sig . Även caféer, bageri, veterinärklinik etc

Vi fick även höra chefen för karriärvägledningen på universitetet i Slovenien. Hon berättade om hur de arbetar med vägledning för sina studenter bla om CV kurser och events. De arbetar också med support för studenter med särskilda behov.  Även universitetsbiblioteket arbetar mycket med karriärmöten mellan studenter och arbetsgivare.

Insatser för långtidsarbetslösa och arbetssökande 

Arbetsförmedlingen berättade hur de arbetar med långtidsarbetslösa.  Under pandemin så är det främst äldre som blivit arbetslösa och det är svårt att få dessa grupper tillbaka ut på arbetsmarknaden, vilket vi även ser i Sverige. Men även nyexaminerade unga med nybakande universitetsutbildningar har svårt att ta sig ut i arbetslivet, eftersom de inte har någon arbetslivserfarenhet.

För "drop-outs"

Vi fick också höra hur de arbetar efter en dansk modell med unga med beteendeproblematik (NPF, ångestsyndrom etc) som hoppat av skolan. Under ett års tid kan de gå på skolan och arbeta utifrån sitt intresse, de erbjuder t ex en grafisk studio där de kunde göra väskor, trycka tröjor, göra broscher et c

Skolan arbetar med att träna på att komma upp på morgonen, följa ett schema etc. Målet är att komma tillbaka till den vanliga skolan och få verktyg till självkontroll.

Karriärcenter för unga 

Slutligen fick vi höra om ett EU-projekt för vägledning, de hade öppnat ett karriärcenter för unga. Dit man kan komma med sin klass och uppleva olika yrken och karriärmöjligheter. Upplevelsen kunde ske via VR och olika aktiviteter i olika rum som ett slags upplevelsemuseum med utställningar. De anordnar även yrkesmaskerad för yngre barn och hade utformat sin egen maskot.

Sammanfattning

Utbytet gav många nya tankar och idéer hur man på ett kreativt sätt kan arbeta med karriärvägledning.

Dock blev det inte så mycket utbyte mellan länderna då vi mest tog emot information och inte så mycket tid över till diskussioner.  Det naturliga inofficiella utbytet som blir när man ses i verkligheten uteblev förstås. Jag har ändå fått med mig en massa ny kunskap som jag kommer att förmedla vidare till kollegor. 

Madeleine B.Wernström, vuxenutbildningen i Sundbyberg 

Senast uppdaterad: 16 december 2021