Lyssna

Ungdomars drömmar och livslångt lärande nedspelade i Frankrike

Disas rapport från sitt studiebesök i franska Dijon utgör startskottet för inspirerande berättelser från vägledare som än en gång fått möjligheten till professionell påfyllning på plats via Academia.

Besök på plats efter många men

Jippie, jag har fått ett Academiastipendium och ska åka till Portugal! Trodde jag... tills världen drabbades av en pandemi utan dess like. Besöket ställdes in och jag fick senare frågan om jag var intresserad av att åka till något annat land istället och valde då Frankrike.

Jippie, jag ska åka till Frankrike! Perfekt, maj i Frankrike är ju ljuvligt tänkte jag tills även det besöket ställdes in på grund av Corona. Kommer jag ens komma iväg eller kommer det bli ett digitalt besök? Ett digitalt besök lockade mig inte alls och därför blev jag otroligt glad när organisationen i Dijon, i Frankrike, bestämde sig för att ändå försöka genomföra ett besök några månader senare.

In i det sista var det väldigt oklart om besöket skulle bli av, hur såg restriktionerna ut, kunde man resa från Sverige, behövdes karantän osv. osv. Det kändes som det var oändligt med pappersarbete just pga. Corona – hälsodeklarationer, covidpass, flygbolaget som ville ha in olika dokument från mig med mera. Men till slut, den 26 september satte jag mig på planet till Paris och tog sedan ett tåg till Dijon fullt utrustad med munskydd då det krävdes överallt på platser inomhus samt på tåg, flyg, taxi och buss.

Morgonen den 27 september var det dags att möta de andra stipendiaterna och värdorganisationen, pirrigt och förväntansfullt! Vi möttes på Centre d´Information et d´Orientation Dijon som är ett vägledningscenter som alla vägledare tillhör. Det var därifrån vi utgick under veckan.

Franska vägledare har psykologbakgrund

Som vägledare i Frankrike är du utbildad psykolog och har sedan en vidareutbildning i vägledning så synen på vägledning är en annan än den i Sverige och de har högre status än vägledare i Sverige. Vägledarna i Dijon jobbar minst en dag i veckan på vägledningscentret och jobbar resterande dagar ute på skolor, universitet et c. Deras chef är chefen på vägledningscentret och de ”hyrs” ut till skolorna.

Förutom jag som åkte från Sverige så var det två vägledare från Estland och två från Danmark som också hade fått stipendium. Vi jobbade alla som vägledare på olika ställen så vi kunde jämföra, inte bara skillnaden i vägledning mot Frankrike utan även mellan våra olika länder – väldigt intressant.

Veckans tema: hur förebygga avhopp?

Temat för besöket var ”To fight Drop in, Drop out. Yes, we must, yes we can” och veckan handlade om hur man kan förebygga att elever hoppar av skolan och vilka insatser som måste sättas in när ungdomar hamnar på glid. Då jag själv jobbar inom en insats i Stockholms stad där jag möter ungdomar som redan har hoppat av och inte har någon sysselsättning var det väldigt intressant att höra hur ett annat land jobbar med förebyggande arbete.

Vi besökte flera olika platser under veckan; grundskola, gymnasieskola, yrkesutbildning, universitet och även en insats (MILO) liknande den som jag jobbar på. Besöken på skolorna var av blandad kvalitet, det var rektorn som tog emot och han (det var enbart manliga rektorer vi mötte) ville ofta framhäva hur bra just hans skola var. Vi, besökare, ställde utmanande frågor och det blev till slut bra diskussioner kring skillnader och likheter.

Svårare få en andra chans i Frankrike

En väldigt stor skillnad jämfört med Sverige är synen på elever/ungdomar. Det är oerhört hierarkiskt i skolan i Frankrike och det är läraren/rektorn som bestämmer och något som framkom under besöken var att det är sällsynt med en ”andra chans”: strular du så är det svårt att få en ny chans och komma igen. Samma sak med dina val, det du väljer eller rättare sagt, det rektorn bestämmer att du ska välja kan du sedan inte ändra. Komvux existerar inte på samma sätt som i Sverige och livslångt lärande är inte något man fäster vikt vid. Samma sak med ungdomarnas drömmar, de får stå tillbaka för du placeras på en utbildning som baseras på dina betyg och uppförande. Intressant men också upprörande för mig som verkligen jobbar med ungdomars drömmar och tron på den enskilda individen.

Givande vecka med utmaningar, insikter och nya arbetssätt 

Studiebesök blandades med workshops under veckan och en spännande sak var att vi stipendiater hade blivit ombedda att förbereda varsitt case som visade vilka utmaningar vi ställdes inför i vårt dagliga arbete.

En eftermiddag var det dags att presentera dessa… på en scen, på engelska med fransk översättare inför 25 franska psykologer (vägledare). Phu… så nervöst! Men, otroligt intressant att lyssna på de andra och få frågor från publiken.

Jag kan verkligen rekommendera att åka iväg med Academia! Jag hade en väldigt givande vecka och jag lärde mig otroligt mycket. Värdorganisationen med Alain i spetsen hade ordnat ett bra och varierat program och jag fick med mig nya insikter och arbetssätt tillbaka till Sverige. 

Disa Söderdahl, studie- och yrkesvägledare vid enheten Fokus unga, Jobbtorg Stockholm

Senast uppdaterad: 16 december 2021