Lyssna

Omvärldsbevakning

Det händer mycket inom det internationella vägledningsområdet. Både som yrkesverksam vägledare och som ansvarig för en vägledningsverksamhet kan du ha nytta av att hålla dig uppdaterad: Genom att ta del av olika uppföljningar och rapporter från andra länder kan du följa vägledningsarbetet ute i Europa.

Euroguidance Sweden är din pålitliga partner

En bra källa till information är Universitets- och högskolerådets nyhetsbrev för vägledare, där Euroguidance Sweden bevakar vad som händer på vägledningsområdet i Europa och rapporterar om aktuella diskussioner och händelser.

I vårt webbibliotek har vi samlat internationella publikationer med koppling till vägledningsområdet. Där hittar du både viktiga policydokument och information om vägledning i olika länder.

Livslångt lärande kräver livslång vägledning

Redan 2007 tog Europeiska Kommissionen initiativ till att utveckla ett policynätverk för vägledning, The European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN. Syftet var att ge nationella myndigheter och andra som arbetar med vägledningsfrågor möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer för att utveckla systemen för livslång vägledning, på både nationell och internationell nivå. ELGPN hade sitt sista möte i november 2015. Resultaten från arbetet lever dock kvar på deras webbplats.

Läs mer på ELGPN:s webbplats

Forskning om vägledning i Europa

Inom ramen för Cedefop:s Lifelong Guidance project kan vägledare och andra intressenter på vägledningsområdet ta del av forskning och rapporter kring livslång vägledning och utvecklingen på vägledningsområdet i Europa. Cedefop står för europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning.

Läs mer på Cedefop:s webbplats   

Webbplats för vuxenlärande: EPALE

EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, har tagits fram för att samla och ge värdefullt stöd till vuxenutbildningsaktörer runt om i Europa. EPALE ger en möjlighet för vägledare inom vuxenutbildningen att hålla sig uppdaterade om exempelvis nyheter, fortbildningskurser och forskningsresultat gällande vägledning.

Läs mer om EPALE på UHR:s webbplats Utbyten.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2018