Lyssna

Au pair

Att arbeta som au-pair innebär att man bor i en familj och har som huvuduppgift att ta hand om familjens barn. Även enklare hushållsarbete kan ingå. Arbetstiden är oftast ca 30 timmar i veckan. Lönen består av fri kost och logi, samt fickpengar. Många som arbetar som au-pair ges också möjlighet till språkstudier under vistelsen.

Hitta Au-pairplats

Att skaffa sig en au-pairplats via privatannonser i dagstidningar är inte att rekommendera. Det är bättre att gå via agenturer och förmedlingar, som garanterar att regelverk och lagstiftning följs. Dessutom kan man få hjälp med att byta familj om det skulle visa sig att man inte trivs ihop.

Inom Europa

Ett au-pair-avtal har utarbetats av Europarådets medlemsstater. De länder som skrivit under avtalet är: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Schweiz och Tyskland. Avtalet tillämpas i stort sett även av de länder som inte skrivit under avtalet.

Utanför Europa

I länder utanför Europa skiljer sig reglerna för au-pair arbete från land till land. Arbets- och uppehållstillstånd krävs utanför Europa och ska sökas innan resan.

Såvida inte Sverige och arbetslandet har ett särskilt avtal saknar den som arbetar i utomeuropeiska länder försäkringsskydd. Kontakta Försäkringskassan för information om försäkringar innan utresan.

Försäkringskassan - arbeta utomlands

Au-pair i USA

Skandinaviska Institutet har reseberättelser från au-pairvistelser på sin webbplats

International Au Pair Association

The International Au Pair Association kan ge mer information om vad det innebär att vara au-pair och tips om förmedlingar. Förmedlingar som är medlemmar i IAPA ska uppfylla vissa kvalitetskrav. 

Branschorganisationen IAPA

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017