Lyssna

Jobba i Europa

Boende i ett EU land rätt att arbeta på hela den fria arbetsmarknaden i Europa. Man kan även ha rätt att under tre månader söka arbete inom EU/EES och Schweiz med arbetslöshetsersättning.

Råd och jobbsökande genom EURES

EURES är ett nätverk som arbetar med rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Arbetsförmedlingen är svensk huvudman för EURES.

Projektet ska förenkla för unga att hitta jobb i ett annat land i Europa, flytta dit och börja jobba där. Målgruppen är unga (18-35 år) EU-medborgare men de behöver inte vara inskrivna på Arbetsförmedlingen.

En grundregel inom EU/EES är att betala skatt och vara socialförsäkrad i det land där man arbetar.

I EURES-portalen kan man ställa frågor till en Eures-rådgivare och få arbetsmarknadsinformation för olika europeiska länder samt länkar till utländska förmedlingar och jobbdatabaser.

Både allmänna och landspecifika tips om hur man hittar jobb utomlands går att få genom EURES-rådgivare på Arbetsförmedlingens kontor runt om i Sverige, samt på Arbetsförmedlingens sidor om att jobba utomlands. Där kan man också hitta information om arbetstillstånd och uppehållsrätt.

EURES Sweden på Facebook svarar på frågor om att jobba i Europa

Arbetsförmedlingens sidor om att jobba utomlands

EURES-portalen 

Your first EURES job
Just nu pågår ett initiativ som kallas Your first EURES job.

Genom Your first EURES job kan unga få ekonomiskt stöd för intervjuresa samt, om de får jobb, stöd för att flytta och bosätta sig i ett annat EU-land.

Det sökta jobbet ska vara i ett annat EU-land än där de är bosatta. Jobbet ska vara på minst 6 mån och på minst 50 procent av heltid. Det behöver inte vara det första utlandsjobbet för personen i fråga.

Om Your first EURES job på arbetsformedlingen.se

Mässor

Ibland arrangeras jobbmässor och rekryteringsträffar för lediga jobb utomlands, till exempel European Job Days.

Till European Job Days

Senast uppdaterad: 24 april 2017