Lyssna

Mobilitet lönar sig

Det råder ingen tvekan om att en utlandsvistelse är en investering för framtiden, oavsett om det gäller studier, praktik eller arbete.

Genom åren har flera studier gjorts som kommit fram till att vinsterna är stora, både för individen och samhället. Ungdomar som studerar eller praktiserar utomlands får inte bara kunskap inom särskilda ämnesområden. Även viktiga övergripande färdigheter som värderas högt av arbetsgivare stärks.

Här är ett axplock av de senaste rapporterna inom området.

Dolda kompetenser lyfts

I rapporten Hidden Competences, som kom 2014, visar finska CIMO, Centre for International Mobility, att arbetsgivare i allmänhet bara uppmärksammar några få kompetenser av de många en individ skaffat sig via studier, praktik eller arbete utanför hemlandet. Den som tagit del av ett annat lands utbildning, kultur eller arbetsmarknad har ofta just den typ av kompetens som arbetsgivare efterfrågar, men inte alltid förknippar med internationell mobilitet. Hit hör t ex färdigheter som produktivitet, nyfikenhet och uthållighet.

Anställningsbarheten ökar

Samma slutsatser drogs i Europeiska kommissionens omfattande undersökning Erasmus Impact Study, som bekräftar att studentutbyte ökar både anställningsbarheten och rörligheten i arbetslivet.

Akademiker med internationell erfarenhet klarar sig över huvud taget mycket bättre på arbetsmarknaden. De löper hälften så stor risk att uppleva långtidsarbetslöshet jämfört med dem som inte har studerat utomlands och, fem år efter examen, är arbetslösheten för denna grupp 23% lägre än för övriga. De internationella erfarenheterna leder också till bättre lön och mer ansvar i arbetslivet.

Dessutom bidrar utlandsvistelsen till en förändrad syn på världen och gör på många sätt livet mer internationellt för deltagarna. Tidigare Erasmusstudenter är t ex mer benägna att ha transnationella relationer och 33% har en partner av annan nationalitet, jämfört med 13% bland dem som stannat hemma under studietiden.

Studien är den största i sitt slag med nästan 80 000 respondenter bland både studenter och arbetsgivare och visar att internationell erfarenhet värderas högt av arbetsgivarna när det gäller att skaffa sig grundläggande kompetenser för arbetslivet, såsom problemlösningsförmåga, tolerans och självförtroende.

92% av arbetsgivarna ansåg att dessa färdigheter är viktiga då man ska fatta ett rekryteringsbeslut.

Personlig utveckling och bildning

Forskaren Åsa Pérez Karlsson från Umeå universitet har i sin doktorsavhandling Meeting the Other and Oneself försökt ge svar på vad ungdomar som reser utomlands inom ramen för ett kortare utbytesprogram lär sig och om deras erfarenheter har någon betydelse senare i livet?

En viktig slutsats är att även korta utlandsvistelser ger ett omfattande lärande i form av både personlig utveckling och bildning, som kan ha fördelar för individen som sträcker sig långt utöver gymnasieåren. Dessutom kan de också ha fördelar för samhället genom att bidra till en ökad förståelse för andra människor och andra perspektiv. Således, verkar utlandsvistelser ha ett högt pedagogiskt värde.

Läs artikeln om avhandlingen i Euroguidance nätverkets nyhetsbrev

Se presentationen av resultaten

Ta del av Åsa Perez-Karlssons forskningsresultat kring utlandsvistelsens effekter för framför allt gymnasister. Nina Ahlroos från UHR inleder. 

Senast uppdaterad: 3 juni 2019