Lyssna

Grundskolan och gymnasiet

För elever inom grund- och gymnasieskola är utlandsmöjligheterna inom program fler om man går en yrkesinriktad utbildning, och då oftast i form av praktik. De flesta program söker eleven genom skolan, men det finns ett undantag: de studieinriktade Ettårsprogrammen söker eleven till på egen hand.


Praktik i hela världen

Om man är elev på gymnasiets yrkesförberedande program har man möjlighet att genomföra praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utlandet via programmet Atlas praktik. En av många fördelar med Atlas praktik är att praktikperioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen. Ett undantag är dock USA, som inte beviljar visum för praktik på gymnasienivå.

Atlas praktik

Praktik i Europa

Möjligheter till APL utomlands finns även i Europa via Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Man kan förlägga sin praktik på en arbetsplats eller en partnerskola i ett annat europeiskt land.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Utbyte med ett utvecklingsland

Athena är ett program för globalt utbyte inom yrkesutbildning och ger stöd för samarbete med utvecklingsländer. Det ska ge en ökad förståelse för andra kulturer och för frågor som rör biståndsverksamhet, öka elevernas intresse för språk och stärka deras yrkeskompetens. Det är möjligt för en grupp med både elever och personal inom gymnasieskolans yrkesförberedande program att delta.

Just nu är det inte möjligt att söka medel från Athenaprogrammet

Praktik eller utbyte i Norden

Man kan också göra praktik i Norden eller Baltikum via programmet Nordplus Junior.
Inom det här programmet kan skolor även söka medel för andra typer av
klassutbyten och elevutbyten, som inte är kopplade till yrkesprogram
eller praktik.

Nordplus Junior

Studier i Europa − Ettårsprogrammen

För den som går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ger Ettårsprogrammen en möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien, Tyskland eller Österrike. För att kunna söka krävs att eleven läser franska, spanska eller tyska som minst steg 3. Den som antas till programmet placeras på den linje och i den årskurs som bäst motsvarar det program eleven läser i Sverige. Eleven bor på internat eller hos en värdfamilj.

Ett år i Frankrike

Ett år i Spanien

Ett år i Tyskland/Österrike

Senast uppdaterad: 24 april 2017