Lyssna

Universitet och högskola

Studenter som vill studera eller praktisera inom ramen för sin högskoleutbildning söker alltid via sin högskola. Utbudet utgår från de samarbeten och program som högskolan deltar i. På de flesta universitet finns ett International Office eller liknande, som kan informera om aktuella möjligheter.

Studier i Europa – och övriga världen

Den som är student kan ansöka om att få stipendium för att studera 2 –12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte. Det gör man inom programmet Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Studenter som inte har möjlighet att delta i längre fysiska utbyten kan istället delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombineras med en virtuell komponent.

Erasmus+ för studenter, på Studera.nu

Erasmus+ erbjuder även möjligheter till utomeuropeisk mobilitet. Det sker i så fall inom programmet Erasmus+ International Credit Mobility. Programmet ger studenterna möjlighet att studera i 3–12 månader i en lång rad länder utanför EU.

Erasmus+ International Credit Mobility på Utbyten.se

College of Europe

College of Europe erbjuder ettåriga påbyggnadsutbildningar med fokus på Europafrågor. UHR ansvarar för stipendier för studier vid College of Europe. 

Den som har en akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration eller internationella relationer, men som inte påbörjat forskarutbildning kan söka dessa stipendier. 

Stipendium och studieplats via College of Europe

Studier i Norden eller Baltikum

Som student på grundnivå (kandidat och master) kan man, inom Nordplus högre utbildning, studera 1–12 månader vid ett nordiskt eller baltiskt lärosäte, inklusive på de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Tips. I vissa fall kan man också beviljas stipendium för ett kortare utbyte, så kallad expressmobilitet. Minimitiden är då en vecka, eller fem arbetsdagar.

Nordplus för studenter, på Studera.nu

Studier i ett ett låg- och medelinkomstland

Utbytesprogrammen Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme har inte längre någon finansiering enligt biståndsklassifiering, vilket innenbär att det inte går att ansöka till programmen.

Bakgrund till beslutet, på Utbyten.se

Studera i ett asiatiskt land

ASEM-DUO Fellowship Programme är ett utbytesprogram för studenter och lärare i Europa och Asien. Deltagande länder "skickar" en student eller lärare i varje riktning.

ASEM-DUO Fellowship Programme, på Studera.nu

Högskolornas egna avtal

Utöver programmen har de flesta institutioner egna avtal med särskilt intressanta utländska institutioner. Via dessa ”institutionsavtal” kan studerande vid en viss institution också åka på utbytesstudier.

På högskolorna finns också ofta ”centrala avtal” som alla studenter kan söka eftersom avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne. Dessa avtal erbjuder ofta utbyten med länder utanför Europa, t ex Kanada och USA.

Svenska institutet

Svenska institutet anordnar och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater. Många av Svenska institutets stipendier kan sökas av enskilda studenter på olika nivåer och inom olika ämnesområden. Individuella stipendier kan sökas för studier i t ex USA. Dessutom erbjuder man stipendier för utresande till flera länder i öst genom Visbyprogrammet.

På Svenska institutets webbplats finns även information om stipendier som förmedlas av andra organisationer, t ex för studier i Japan, Kina och Mexiko.

Svenska institutets stipendier

Praktik i Europa – och övriga världen

Inom Erasmus+ kan studenter praktisera på ett företag eller i en organisation i ett annat europeiskt land mellan två och tolv månader. Man kan också söka Erasmus+ praktikstipendium om man planerar att göra sitt examensarbete på ett företag i ett annat europeiskt land.

Praktiken behöver inte tillgodoräknas med poäng, man kan till exempel göra praktik på sommaren. Nyexaminerade kan också delta, om de sökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att studenten tagit sin examen. Precis som när det gäller studier kan man också få en mer långväga praktikerfarenhet genom Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet. 

Erasmus+ praktik på Studera.nu

Praktik inom EU:s institutioner

Den som är nyutexaminerad, lägst kandidat, kan söka betald praktik inom EU:s institutioner. Till kraven hör goda kunskaper i franska, engelska eller tyska, samt goda kunskaper i ett andra EU-språk (t ex svenska eller något annat modersmål, om det är ett av de 24 EU-språken).

Tips. Obetald praktik kan sökas av studerande som inte tagit ut examen.

Praktik inom EU:s institutioner, på Studera.nu

Praktik via ideella IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, IAESTE, är en internationell ideell organisation som förmedlar praktikplatser i över 80 länder för främst teknologer, naturvetare och arkitekter. Praktikperioderna varierar i längd – de kan vara allt från 2 till 18 månader långa.

Praktikplatser via IAESTE

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022