Lyssna

Universitet och högskola

Studenter som vill studera eller praktisera inom ramen för sin högskoleutbildning söker alltid via sin högskola. Möjligheter vid en viss högskola beror på vilka samarbeten och program som högskolan deltar i. På de flesta universitet finns ett International Office eller liknande, som kan informera om de olika möjligheterna.

Studier eller praktik i Europa

Den som är student kan ansöka om att få stipendium för att studera 3–12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte. Det gör man inom programmet Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Det är även möjligt att få bidrag för språkförberedelser redan innan man påbörjar sina studier utomlands. Inom det här programmet kan studenter också åka iväg på en praktikperiod.

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Inom Erasmus+ kan man dessutom studera och praktisera utanför Europa via

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning 

Studier i Norden eller Baltikum

Den som är student på kandidat- eller masternivå kan studera 1-12 månader vid ett nordiskt eller baltiskt lärosäte genom Nordplus högre utbildning.  Programmet inkluderar de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. I vissa fall kan man också beviljas stipendium för ett kortare utbyte som kallas expressmobilitet. Minimitiden är då en vecka (fem arbetsdagar).

Nordplus högre utbildning

Studier i ett utvecklingsland

Man kan studera i ett utvecklingsland 1-2 terminer via Linnaeus-Palme. Programmet består av två delar; Linnaeus, som gör det möjligt för svenska lärare och studenter att studera respektive arbeta i ett utvecklingsland och Palme, där lärare och studenter från tredje världen erbjuds att komma till Sverige.

Linnaeus-Palme

Fältstudier i ett utvecklingsland

Genom Minor Field Studies (MFS) kan man få stipendium för mindre fältstudier. Det ger möjlighet till att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete inför en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Minor Field Studies

Master eller forskarutbildning utomlands

För den som vill läsa en internationell masterkurs eller forskarutbildningskurs utomlands kan programmet Erasmus Mundus gemensamma masterprogram vara aktuellt.

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Studera i ett asiatiskt land

ASEM-DUO Fellowship Programme är ett utbytesprogram för studenter och lärare i Europa och Asien. Deltagande länder utbyter en student eller lärare i varje riktning.

ASEM-DUO Fellowship Programme

Högskolornas egna avtal

Utöver programmen har de flesta institutioner egna avtal med särskilt intressanta utländska institutioner. Via dessa ”institutionsavtal” kan studerande vid en viss institution också åka på utbytesstudier. På högskolorna finns också ofta ”centrala avtal” som alla studenter kan söka eftersom avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne.

Svenska institutet

Svenska institutet anordnar och förmedlar flera olika program för både in- och utresande stipendiater, och administrerar även bidrag för samarbeten kring Östersjöregionen. Många av Svenska institutets stipendier kan sökas individuellt av studenter på olika nivåer.

Läs mer om de olika stipendierna på Svenska institutets webbplats

Senast uppdaterad: 24 april 2017