Lyssna

Vuxenstuderande

Praktik i hela världen

Om man är studerande inom yrkesvux, har man möjlighet att genomföra praktik eller arbetsplatsförlagt lärande, APL, i utlandet via programmet Atlas praktik.

Atlas praktik

Utbyten med ett utvecklingsland

Inom kommunal yrkesvuxenutbildning kan man söka medel för ett ömsesidigt utbyte med skolor i ett utvecklingsland via Athena.

Just nu är det inte möjligt att ansöka om medel från Athenaprogrammet

Kompetensutveckling och utbyte i Europa

Organisationer med verksamhet inom yrkesutbildning och yrkesvägledning, till exempel folkhögskolor, YH-utbildningar och vuxenutbildning, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten via Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Utbyten i Norden och Baltikum

Inom Nordplus Vuxen kan organisationer, institutioner och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande söka medel för mobilitetsprojekt med utbyten för vuxenelever och kursdeltagare.

Nordplus vuxen

Senast uppdaterad: 24 april 2017