Lyssna

Vuxenstuderande

Möjligheter för organisationer och individer inom vuxenutbildningen.

Studera eller praktisera i Europa

Studerande med låg utbildningsnivå eller med begränsade möjligheter kan i grupp eller enskilt studera eller praktisera vid en partnerskola eller annan relevant organisation utomlands. Vidare kan organisationer med verksamhet inom yrkesutbildning och yrkesvägledning söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten via Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Erasmus mobilitet vuxenutbildning, på Utbyten.se

Erasmus mobilitet yrkesutbildning, på Utbyten.se

Utbyten i Norden och Baltikum

Inom Nordplus Vuxen kan organisationer, institutioner och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande söka medel för mobilitetsprojekt med utbyten för vuxenelever och kursdeltagare.

Nordplus vuxen, på Utbyten.se

Nätverka digitalt med kollegor i Europa

EPALE är en digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande. Du kan nätverka med kollegor i Europa och hitta verktyg för vuxnas lärande.

EPALE, på Utbyten.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2022