Lyssna

Vuxenstuderande

Utbyte med utvecklingsland

Inom kommunal yrkesvuxenutbildning kan man söka medel för ett ömsesidigt utbyte med skolor i ett utvecklingsland via Athena.

Just nu är det inte möjligt att ansöka om medel från programmet. 

Athenaprogrammet, på Utbyten.se

Kompetensutveckling och utbyte i Europa

Organisationer med verksamhet inom yrkesutbildning och yrkesvägledning, till exempel folkhögskolor, YH-utbildningar och vuxenutbildning, kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten via Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, på Utbyten.se

Utbyten i Norden och Baltikum

Inom Nordplus Vuxen kan organisationer, institutioner och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande söka medel för mobilitetsprojekt med utbyten för vuxenelever och kursdeltagare.

Nordplus vuxen, på Utbyten.se

Nätverka digitalt med kollegor i Europa

EPALE är en digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande. Du kan nätverka med kollegor i Europa och hitta verktyg för vuxnas lärande.

EPALE, på Utbyten.se

Senast uppdaterad: 9 september 2020