Lyssna

Ansökan

Det är viktigt att ta kontakt med den tänkta utbildningsanordnaren i utlandet för att höra vad de vill ha av en svensk sökande, helst så tidigt som möjligt. 

Kom ihåg att behörighet och tillgodräknanden alltid bedöms i det mottagande landet. Bedömningen kan ta tid och kan kräva kontakt med en tredje part. Därför är det viktigt att vara ute i god tid.

Till ansökan krävs ofta översättningar av svenska betyg.

Dokumentera yrkesinriktad utbildning

För yrkesinriktade utbildningar finns Europass tillägg till yrkesexamen som man kan använda sig av. För ett studieförberedande program kan man behöva kontakta en auktoriserad översättare samt se till att översättningen ser officiell ut.

Om Europass tillägg till slutexamen

Översätta gymnasiebetyg

Skolverket har samlad information om översättning av gymnasiebetyg.

Skolverket om översättning av gymnasiebetyg

Behörighetsintyg

I vissa fall behöver man bifoga ett intyg som visar att man är behörig till högskolestudier här hemma:

Intyg om svensk grundläggande behörighet för utlandsstudier

Dokumentera svensk högskoleutbildning 

På högskolenivå finns möjlighet att få poängutdrag på engelska och vid examen får man också ett Diploma Supplement som kan bifogas vid en ansökan till ett annat land.

Om Diploma Supplement hos Universitets- och högskolerådet

Senast uppdaterad: 24 april 2017