Lyssna

Använda studierna i Sverige

Det gäller att tänka igenom vad man vill använda sina utlandsstudier till när man kommer tillbaka till Sverige - oavsett om man vill studera vidare eller börja jobba.

Studera vidare i Sverige

Det är alltid utbildningsanordnaren som bedömer behörighet och eventuella tillgodoräknanden för den som vill fortsätta studierna här hemma. Bedömningen kan göras i samband med anmälan.

UHR om att studera i Sverige med utländska universitetsmeriter

Arbeta i Sverige

Har man en hel avslutad utländsk högskoleutbildning kan man få den bedömd av Universitets- och högskolerådet. UHR utfärdar då ett utlåtande som kan användas för att visa vilken utländsk examen man har när man söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen utbildningen motsvarar.

UHR om bedömning av utländsk examen

Om man vill arbeta inom ett reglerat yrke måste man kontakta behörig myndighet i Sverige för att ansöka om rätt att utöva yrket. Med reglerade yrken menas att det till exempel krävs auktorisation eller legitimation för att utöva yrket i Sverige.

Reglerade yrken på uhr.se

Studera till läkare utomlands

Allt fler studerande väljer att läsa en läkarutbildning utomlands. Eftersom läkare är ett reglerat yrke finns det vissa förutsättningar att ta ställning till innan man väljer att bedriva läkarstudier utomlands. Det gäller särskilt om planen är att arbeta som läkare i Sverige efter studierna.

Informationsblad om läkarstudier utomlands (pdf)

Senast uppdaterad: 16 december 2016