Lyssna

Grundskola och gymnasium utomlands på egen hand

För den som vill läsa grundskola eller gymnasium i ett annat land finns ingen självklar väg att gå, men det finns en del alternativ som kan vara framkomliga.

För att få en plats i skolan behöver man oftast vara bosatt eller skriven där man vill gå i skolan. För att kunna bosätta sig i ett annat land på egen hand behöver man normalt ha nått myndighetsålder.

Den som vill ta reda på mer om skolorna i ett land kan börja med att vända sig till landets ambassad eller konsulat i Sverige eller till den svenska beskickningen i det nya landet.

För att få ett svenskt slutbetyg och/eller skaffa sig grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige måste man oftast vid hemkomsten komplettera sin utbildning.

International Baccalaureate, IB

Ett alternativ kan vara att gå IB-programmet, International Baccalaureate, som är ett internationellt erkänt gymnasieprogram som finns över hela världen. Undervisningen ges på engelska, och ger tillträde till studier vid de flesta universitet i världen, inklusive de svenska.

Grundtanken med IB-programmet är att kunna erbjuda familjer och elever som flyttar över världen samma gymnasieutbildning. Eleverna kan alltså fortsätta sina studier vid ett IB-program i ett annat land, utan kompletteringar eller förbehåll.

Antagning.se om IB-programmet och behörighet till högskolan i Sverige

På Gymnasium.se hittar du svenska skolor som erbjuder IB-programmet

Svenska utlandsskolor

Det finns också ett antal svenska skolor i utlandet avsedda för svenska barn som bor utomlands tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Syftet är att erbjuda en undervisning som motsvarar den i Sverige utifrån den svenska skolans styrdokument.

De svenska utlandsskolorna drivs av enskilda huvudmän.

Svensk Utlandsundervisnings Förening om svensk undervisning/utbildning utomlands

Läsa på distans

Elever som vill läsa åk 7–9 enligt svensk läroplan och som inte befinner sig där det finns en svensk utlandsskola kan följa distansundervisning för utlandssvenskar vid Sofiadistans i Stockholm.

Distansutbildning för svenska gymnasieungdomar utomlands anordnas av Hermods Distans.

Till Sofia Distans

Till Hermods Distans

Senast uppdaterad: 16 december 2016