Lyssna

Studera utomlands med funktionsvariation

För den som vill uppleva världen men har någon form av funktionsvariation, finns det hjälp att få, både när det gäller att hitta rätt utbildning och att få ekonomiskt stöd.

Den som redan är student vid en högskola i Sverige gör klokt i att välja något av högskolans utbytesprogram. Då är man fortfarande inskriven på hemuniversitetet, som kan ansvara för att man får det pedagogiska stöd som erbjuds. Dessutom har de internationella koordinatorerna upparbetade kontakter så att de kan lägga upp en plan för studierna tillsammans med det utländska universitetet.

Många universitet och högskolor i Sverige har en samordnare av pedagogiskt stöd för studenter som möter funktionshinder i studiesituationen. Med samordnaren kan man diskutera möjligheterna till särskilt stöd under studierna utomlands.

Stockholms universitets Studera med funktionshinder.nu har kontaktuppgifter till samordnare

För den som inte är student kan det vara en bra idé att kontakta en av de förmedlingar som hjälper svenska studenter utomlands. Även förmedlingarna har upparbetade kontakter och kan ta reda på vilka skolor och boendealternativ som passar aktuella behov.

Några av dem som erbjuder personlig rådgivning och extra stöd är:

  • Education Link
  • Kilroy Education
  • Study International
  • Study Abroad
  • Blueberry world wide

Ekonomiskt stöd

Utbytesprogrammen Erasmus+, Nordplus, Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme erbjuder särskilt ekonomiskt stöd för deltagare med funktionsnedsättning. Det går till exempel att få bidrag för att täcka kostnader för extra hjälpmedel i någon form. Utbildningsanordnaren som samordnar utbytet kan ge information och hjälp med ansökan.

Förutom vanliga studiemedel kan man även vara berättigad till merkostnadslån från CSN. Merkostnadslånet kan användas till exempel för att bekosta en dyrare resa eller hjälpmedel som behövs.

Personlig assistans
Om man har rätt till personlig assistans i Sverige kan man behålla ersättningen även när man studerar i ett annat land inom EU/EES, förutsatt att man studerar en studiemedelsberättigad utbildning.

Åker man till ett land utanför EU/EES eller Schweiz kan assistansersättning betalas ut om vistelsen antas pågå som längst sex månader. Sedan den 1 juli 2013 har det dock tillkommit regler som begränsar möjligheten att anställa assistenter lokalt på plats utanför EES. Försäkringskassan kan svara på frågor runt personlig assistans.

Study abroad without limits
Study abroad without limits är en webbplats och ett forum skapat av studenter om att studera utomlands med funktionshinder

Mobility International USA (MIUSA) om att studera i USA med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 24 april 2017