Lyssna

Förberedelser inför studier som "free mover" i Europa

Den som vill studera vid en högskola eller universitet utanför ett utbytesprogram måste vara ute i god tid och sköta administrationen själv. Sidan går att skriva ut. 

10-12 månader i förväg

• Välj ut de länder och de utbildningar du vill söka till.
• Ta reda på information kring ansökningsprocessen till varje enskild utbildning och varje enskilt land.

Allmän information 

Study in Europe, information på engelska på EU:s officiella webbplats

Country specific study information, sammanställning på engelska (Euroguidancenätverkets webbplats)

Studera utomlands på egen hand, på Studera.nu

9-10 månader i förväg

• Ta reda på kostnader och avgifter.
• Vilka omfattningskrav gäller för CSN.
• Freemover eller genom förmedling.
• Finns stipendier?

Finansiering och stipendier

Tips inför utlandstudier på Studera.nu

Utlandsstudier med studiemedel på CSN.se

Stipendium för studier vid College of Europe på UHR.se

6-8 månader i förväg

• Skiljer sig utbildningen utomlands från den svenska?
• Krävs validering av den utländska examen för att kunna arbeta i Sverige?
• Krävs intyg för utlandsstudier eller översatta betyg?

Betyg och intyg

Vad motsvarar en utländsk utbildning i Sverige?

Förbered praktiskt, för vägledare och individer

Intyg för utlandstudier, information på uhr.se

3-6 månader i förväg


• Gör eventuella inträdesprov och kontrollera om språktest krävs.
• Säkerställ att du kan finansiera dina studier (CSN).
• Slutför och registrera din ansökan till respektive utbildning och land.
• Vid digital ansökan se över kompletteringsbehov

Språktester och studiefinansiering


Förbered praktiskt, för vägledare och individer

Tips inför utlandstudier på Studera.nu

Utlandsstudier med studiemedel, på CSN:s webbplats

1-3 månader i förväg

• Ansök om studentvisum om det krävs.
• Se över din Europeiska sjukförsäkring.
• Beställ resa.

Annat praktiskt 

Study in Europe, allt du behöver veta på EU:s webbplats

Studera utomlands, på Föräkringskassans webbplats

Lycka till med din planering och dina studier

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022