Lyssna

Förberedelser inför studier i USA

Ansökningsprocessen för studier i USA är lång, så tipsa individer om att vara ute i god tid. Sidan går att skriva ut.

18 månader i förväg

  • Börja med att ta reda på fakta om olika utbildningar. 
  • Registrera dig och ta reda på vilka inträdesprov som krävs för olika utbildningar

Allmän information

Education USA, officiell webbplats på engelska

Fulbright Sweden, information på engelska

International student, webbplats på engelska

Studera utomlands på egen hand, på Studera.nu

12-14 månader i förväg

• Välj ut de utbildningar du vill söka till.
• Ta reda på hur ansökningsprocessen till varje utbildning går
• Påbörja dina inträdesprov

Ansökan och inträdesprov

Fulbright Sweden, information på engelska

Application and tests, på webbplatsen International Student

10-12 månader i förväg

• Stäm av att du har all nödvändig information för att kunna söka.
• Ställ frågan till några personer som skulle kunna ge referenser inför studierna och förbered dem på att skriva intyg.
• Begär betyg/studieintyg/studieutdrag från din skola.
• Börja att skriva dina ansökningsbrev: application essay eller
personal statement.

Ansökningsbrev 

Application essay, på webbplatsen International Student

Ansökningsprocesssen, på webbplatsen International Student 

Förbered praktiskt, för vägledare och individer

10 månader i förväg 

• Vid behov: gör om inträdesprov för att höja resultatet.
• Säkerställ att du kan finansiera dina studier.
• Slutför och registrera din ansökan till respektive skola.
• Vid elektronisk ansökan se över kompletteringsbehov.

Studiefinansiering

Studiefinansiering och studieavgifter, på webbplatsen International Student 

Find financial aid, på officiella webbplatsen Education USA

Bidrag och lån för dig som studerar utomlands, på CSN:s webbplats

3 månader i förväg

• Ansök om studentvisum.
• Se över din sjukförsäkring.
• Beställ resa.

Visum

Student visa, på webbplatsen International Student 

Bra att veta om utlandsstudier, på Studera.nu 

Lycka till med din planering och dina studier!

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022