Lyssna

Utbildningens standard

Den som söker sig ut på egen hand måste vara noggrann i sin research av både utbildning och utbildningsanordnare − är utbildningen erkänd och har en så kallad godtagbar standard?

Det är CSN som bedömer om en utbildning utomlands är godkänd för svenska studiemedel. Den bedömningen baseras i första hand på ifall utbildningen är erkänd av utbildningsmyndigheten i studielandet.

Om man undrar ifall en utbildning är erkänd eller inte kan man kontakta Universitets- och högskolerådet på mejladressen godtagbarstandard@uhr.se.

Ett så kallat bluffuniversitet utfärdar falska, eller värdelösa, betyg eller examensbevis utan att ställa egentliga krav på studier. Bluffuniversitet tar ut avgifter för studier som aldrig blir av eller inte håller utlovad standard.

Informationsblad om bluffuniversitet (pdf)

Senast uppdaterad: 16 december 2016