Lyssna

Volontär utomlands

Att arbeta som volontär innebär att man under en period arbetar ideellt för en organisation eller förening och lever i arbetslandet under ganska enkla former. I utbyte för sin arbetsinsats får man ofta fri kost och logi.

Vonlontärarbete kan vara av många olika slag; socialt arbete (till exempel arbete med barn eller hemlösa och andra personer i utsatta situationer), jordbruksarbete, kulturminnesvård eller arbete med naturvård eller djurskydd.

För att få arbete som volontär/biståndsarbetare genom en svensk organisation krävs oftast en yrkesutbildning, några års yrkeserfarenhet samt goda språkkunskaper.

Dessutom ska man helst ha varit aktiv inom en organisation. Om man vill arbeta som volontär innan man studerat klart eller hunnit skaffa sig yrkeserfarenhet finns det olika möjligheter att arbeta som ungdomsvolontär.

Senast uppdaterad: 16 december 2016