Lyssna

Andra aktörer

Här har vi listat aktörer som kan vara av intresse för den som vill åka som volontär. Kost och logi ingår ofta, men i många fall måste man bekosta sin resa själv och kanske också betala en avgift till den organisation som erbjuder hjälp med kontakter. Ibland kan man få tips om möjliga stipendier

Föreningen Nordens ungdomsförbund är en ideell förening som arbetar för att stärka ungas förutsättningar i Norden. Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden:

FNUF – Föreningen Nordens Ungdomsförbund

PeaceWorks är en ideell fredsorganisation som arbetar för ungas organisering och inflytande i ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld. Bland annat erbjuder de volontärprojekt i Europa, Asien, Afrika eller Latinamerika under en period på mellan två veckor upp och ett år. Den som åker med PeaceWorks får en förberedande utbildning samt en utvärderings- och diskussionshelg vid hemkomst.

PeaceWorks

Internationella Arbetslag, IAL,  är en ideell förening och utgör en del av det internationella nätverket SCI (Service Civil International). IAL:s kärnverksamhet är att förmedla platser på volontärläger utomlands och att arrangera volontärläger i Sverige.

Internationella arbetslag (IAL)

På ett volontärläger lever och arbetar man tillsammans med 5-20 personer från olika länder under två till fyra veckor. Arbetet görs i ideella projekt och skulle inte kunna utföras utan volontärer. Det finns läger med socialt tema (barnhem, flyktingar), praktiskt arbete (renovering, miljöarbete, arkeologi) eller kulturellt tema (festival, teater).

WWOOF står för World Wide Opportunities on Organic Farms. Det är ett nätverk för ekologiska jordbruk som tar emot arbetskraft mot mat och husrum.

WWOOF – Volontär på ekologiska gårdar

Folkhögskolor erbjuder både globala och internationell kurser som innehåller en utlandsresa. Webbplatsen Folkhögskola.nu är en resurs för att söka kurser

Globala kurser på folkhögskola

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond har till ändamål att stödja ungdomar och organisationer i deras strävanden till internationell förståelse. Här går det att söka stipendium till lägervistelse, ungdomsutbyte eller volontärinsatser.

Folke Bernadottes minnesfond för internationellt utbyte

Senast uppdaterad: 24 april 2017