Lyssna

Europeisk volontärtjänst

Erasmus+ innehåller delprogrammet Europeisk Volontärtjänst (EVS). Unga mellan 17–30 år ges här möjlighet att delta i ett volontärprojekt i ett Europeiskt land. Volontären kan åka ut mellan 2-12 månader. Det finns även möjlighet till kortare tid for unga som har särskilda behov.

Den som vill bli europeisk volontär måste både hitta ett volontärprojekt hos en organisation i mottagarlandet och en sändande organisation här i Sverige. För den som hittar, söker och blir antagen till ett volontärprojekt ingår resa, boende, mat och en liten summa fickpengar.

Sändande organisation kan vara till exempel kommunala verksamheter, olika organisationer, arbetsmarknadsprojekt eller sociala företag.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har mer information på sin webb och på den Europeiska ungdomsportalen finns ytterligare sökfunktioner för EVS.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) om EVS på sin webb

Sök aktuella EVS-projekt på den Europeiska ungdomsportalen

Databas med ackrediterade EVS-organisationer på den Europeiska ungdomsportalen

Senast uppdaterad: 24 april 2017