Lyssna

Filmade informations- och instruktionspass

Filmerna är indelade efter ämnesområden: antagning/tillämpning, bedömning av utländsk utbildning, internationella möjligheter/Ivägledning m fl. Nyaste filmerna ligger överst i varje kategori.

Antagning 

Vad händer på Antagning.se? 

 

Sophia Hansson Ridman, UHR, ger en lägesrapport november 2017. Film 17 minuter

Snabb genomgång av UHR:s statistikverktyg

Torbjörn Lindqvist, UHR, visar hur man tar reda på vad som krävdes för att komma in på högskolan tidigare terminer. Film 10 minuter från maj 2016. 

Vilken hjälp kan du få av Skolverket vid utfärdande av betyg och vad svarar UHR på i samband med antagning?  

 

Maria Olausson, Skolverket, och Sofia Ericson, UHR, förtydligar myndigheternas uppdrag och ger konkreta exempel. Film 44 minuter, november 2017.

Tillämpning av tillträdesreglerna - exempel och knepiga fall

Amer Chuhan, UHR. Film 23 minuter från maj 2016: Exemplen är fortsatt knepiga. 

Antagning och bedömning av utländska meriter

Läs- och söktips för utländska bedömningshandboken

Erik Kyhlberg, UHR. Film ca 25 minuter, november 2017

Utländsk gymnasieutbildning för tillträde till högskolan 

P-A Stensson, UHR. Film 23 minuter från maj 2016. Fortfarande aktuell. 

Uträkning av meritvärde från Syrien

Klicka på länken för att se och höra presentationen från november 2016:

Tillträde till högre studier med utländsk gymnasieutbildning. Film 12 min. 

Exemplet i filmen gäller naturvetenskaplig inriktning från Syrien, att jämföra med exemplet med Sara, litterär inriktning.
 

Bedömning av utländsk utbildning 

Om UHR:s bedömningsverksamhet - för alla nivåer

Kommunikatör Ida Larsten, UHR. Film 23 minuter, maj 2016. Fortfarande aktuell. 

Inför en utlandsvistelse

Positiva effekter av en utlandsvistelse

Åsa Perez-Karlsson, Umeå universitet, visar att även kortare vistelser ger effekt. Film cirka 60 minuter, november 2016. 

Bli en ivägledare, du med

Bli en ivägledare, du med. Nina Ahlroos och Petronella Odhner, UHR, ger bakgrund. Vägledarna Jenny Persson och Ann-Christine Karlsson delar sina erfarenheter. Film 27 minuter från maj 2016. 

Senast uppdaterad: 10 januari 2018