Lyssna

Validering, vägledning och breddad rekrytering

Presentationer från informationsdagar för vägledare i maj 2016 och november 2017.

Validering

Kvalitetssäkring vid validering

Svante Sandell, nationell koordinator för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) redogör för nätverkets forskningsprojekt. Film 36 minuter, november 2017

Hur kan man arbeta med validering inom vuxenutbildningen?

Lena Palm Eriksson från Dala Wux och Dala Validering informerar och inspirerar. Film 25 minuter, november 2017.  

Vägledning 

De förstod aldrig min historia - Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete 

Mikael Lindblad, Umeå universitet, ger ett forskningsperspektiv på karriärutveckling och vägledning och föreläser utifrån sin avhandling. Film 47 minuter, november 2017.

Breddad rekrytering och breddat deltagande

Presentation av UHR:s rapport 'Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?'

Utredare Aleksandra Sjöstrand presenterar arbetet och slutsatser. Film 36 minuter, maj 2016

Presentationer från november 2017

 

Hur går det att ta fram riktlinjer, redskap och rutiner för bedömning av reell kompetens? Nanny Pehrsson och Sofia Elfstrand ger en delrapport från UHR:s och lärosätenas arbete

Ladda ner presentationen (pdf)

 

Stöd för breddat deltagande. Aleksandra Sjöstrand från UHR ger exempel på verktyg för uppföljning med mera

 

Ladda ner presentatationen (ppt)

Senast uppdaterad: 10 januari 2018