Lyssna

Filmade informationspass

Filmade pass och presentationer från 2018 respektive relevant innehåll från tidigare informationsdagar hittar du här.

Pass förmiddagen 14 september, Malmö 2018 Klicka för att se filmen i helskärmsläge 

Strukturer för att bedöma reell kompetens. 

En lägesbeskrivning från pilotprojektet som UHR genomför i samarbete med universitet och högskolor med syfte att ta fram varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens. Maria Tiger, UHR. 

 

Så här arbetar Malmö universitet med validering/reell kompetens. 

Mia Andersson, vägledare och validerings-samordnare vid Malmö universitet, ger en beskrivning av deras modell för att bedöma reell kompetens.  
 

Tillträde till högskolan – de senaste ändringarna

Vilka ändringar som blir aktuella framöver och vilka delar som just nu bereds av UHR presenteras av Erica Finnerman, UHR. 

   
 

 

Vad kan högskolan och vägledare göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter? 

Annika Ghafoori, UHR, återger vad  judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska ungdomar efterlyst i fokusgrupper. 

 

 
 Pass eftermiddagen   Klicka för helskärmsläge

Hur kan UHR tydligare visa vägen för den som är intresserad

av att bli lärare? 

Kort bakgrund om uppdraget Vägar in i läraryrket och lärarutbildningen.

Anna-Lena Blomqvist, UHR

 

Utländsk utbildning i antagningen  

Några exempel för dig som vägleder elever med utländsk utbildning inför anmälan till högskolan. Jasmine Sparr, UHR

 

Läs- och söktips för utländska bedömningshandboken (2017)

Erik Kyhlberg, UHR. Film ca 25 minuter, november 2017 

Positiva effekter av en utlandsvistelse (2016)

Åsa Perez-Karlsson, Umeå universitet, visar att även kortare vistelser ger effekt. Film cirka 60 minuter, november 2016. 

Vägledares egen mobilitet utvecklar rollen (2016)

. Nina Ahlroos och Petronella Odhner, UHR, ger bakgrund. Vägledarna Jenny Persson och Ann-Christine Karlsson delar sina erfarenheter. Film 27 minuter från maj 2016. 

Senast uppdaterad: 4 juli 2019