Lyssna

Filmade informationspass

För dig som inte kunde vara på plats i Malmö under UHR:s informationsdag finns här de filmade passen. För tillträdespasset och det om utländsk utbildning har vi lagt presentationerna som pdf:er.

Pass förmiddagen 14 september Klicka för att se filmen i helskärmsläge 

Strukturer för att bedöma reell kompetens. 

En lägesbeskrivning från pilotprojektet som UHR genomför i samarbete med universitet och högskolor med syfte att ta fram varaktiga strukturer för bedömning av reell kompetens. Maria Tiger, UHR. 

 

Så här arbetar Malmö universitet med validering/reell kompetens. 

Mia Andersson, vägledare och validerings-samordnare vid Malmö universitet, ger en beskrivning av deras modell för att bedöma reell kompetens.  
 

Tillträde till högskolan – de senaste ändringarna

Vilka ändringar som blir aktuella framöver och vilka delar som just nu bereds av UHR presenteras av Erica Finnerman, UHR. 

   
 

 

Vad kan högskolan och vägledare göra för ungdomar från Sveriges nationella minoriteter? 

Annika Ghafoori, UHR, återger vad  judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska ungdomar efterlyst i fokusgrupper. 

 

 
 Pass eftermiddagen   Klicka för helskärmsläge

Hur kan UHR tydligare visa vägen för den som är intresserad

av att bli lärare? 

Kort bakgrund om uppdraget Vägar in i läraryrket och lärarutbildningen.

Anna-Lena Blomqvist, UHR

 

Utländsk utbildning i antagningen  

Några exempel för dig som vägleder elever med utländsk utbildning inför anmälan till högskolan. Jasmine Sparr, UHR

 

Senast uppdaterad: 22 maj 2019