Lyssna

UHR en av flera aktörer

Universitets- och högskolerådet är bara en av flera myndigheter och aktörer i utbildningssektorn. Här listar vi några av dem med länkar till deras vägledarsidor.

Utbildning

Skolverket

Det är Skolverket som föreskriver om hur betyg ska utfärdas.

Kontaktsidor

Du når dem här

Skolverkets vägledarsidor

Se skolutveckling/studie- och yrkesvägledning 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

Till deras webbplats

Om validering

Myh:s vägledarsidor

För dig som är vägledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Till deras webbplats 

Möjligheter till högre studier, pdf  

Sveriges folkhögskolor

Kontaktsidor

Se sidfoten på webbplatsen folkhogskola.nu 

Nyhetsbrev för vägledare

Koll på folkhögskolan 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och sammanställer statistik

Till deras webbplats 

Till fler myndigheter inom högskolesektorn 

Ungdomsfrågor och arbete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Till deras webbplats 

Till temagruppen Unga i arbetslivet 

Arbetsförmedlingen

Till deras webbplats

Till Insatser för nyanlända

AF:s vägledarsidor

Du når dem här 

Andra aktörer

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, har egna vägledarsidor

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Sveriges kommuner och landsting om skola, kultur och fritid.

Om SKL:s satsning för färre gymnasieavhopp 

Om utlandsutbildade akademiker 

Nätverk och andra resurser för vägledare

Resursplattform för vägledare med omvärldsbevakning

Sveriges vägledarförening intresseorganisation  

Webbplats för nyanlända

Information Sverige

Portal för nyanlända på flera språk

Senast uppdaterad: 29 maj 2019