Lyssna

UHR? Eller Skolverket?

Som vägledare är det inte alltid tydligt vilken myndighet man ska kontakta för betygs- och antagningsfrågor, då de hänger ihop.

Att många blandar ihop våra myndigheters ansvarsområden hänger ihop med att betygshandlingar – som utgör grunden för en behörighetsbedömning i antagningen –måste vara korrekt utfärdade. När de inte är det, upptäcks det när UHR går igenom betyget i antagningen. Därför kan man tolka det som att UHR vet hur betyg ska utfärdas från grunden. 

Här ger vi en kort sammanfattning av Skolverkets respektive UHR:s uppdrag kopplat till betygsutfärdanden och anmälan till högre studier. Du kan också titta på filmen längst ner här.  

Skolverket

Uppdrag   Styrdokument Beslutas av 
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar huvudmäns, förskolors och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna

Skollagen

 

Gymnasieförordningen

Förordningen för vuxenutbildning

Riksdagen

 

Regeringen (Utbildnings-departementet)

HUR betyg utfärdas framgår av:  Betygsföreskrifter*  (SKOLFS)

 

 Skolverket

*Föreskrifter är bindande bestämmelser

UHR

Uppdrag   Styrdokument Beslutas av 
 

Genomföra antagning till högre studier (uppdragsgivare: Sveriges universitet och högskolor)

 

Högskolelagen


Högskoleförordningen

 

Gymnasie- och Vuxenutbildningsför-ordningarna SFS

 

Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS)Hur allmänt

Riksdagen


Regeringen

 

Styr regler för grundläggande behörighet

 

UHR

 HUR på detaljnivå framgår av:    

Bedömningshandboken - tillämpningsbeslut

 

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

 

Vilken hjälp kan du få av Skolverket vid utfärdande av betyg och vad svarar UHR på i samband med antagning?  

 

Maria Olausson, Skolverket, och Sofia Ericson, UHR, förtydligar myndigheternas uppdrag och ger konkreta exempel. Film 44 minuter, november 2017.

Senast uppdaterad: 12 mars 2018