Lyssna

UHR? Eller Skolverket?

Betygshandlingar – som utgör grunden för en behörighetsbedömning i antagningen – måste vara korrekt utfärdade. När de inte är det, upptäcks det när UHR går igenom betyget i antagningen. Därmed drar många slutsatsen att UHR vet hur betyg ska utfärdas, men det ansvaret ligger hos Skolverket.

Här ger vi en kort sammanfattning av Skolverkets respektive UHR:s uppdrag kopplat till betygsutfärdanden och anmälan till högre studier. 

Skolverket

Uppdrag   Styrdokument Beslutas av 
Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar huvudmäns, förskolors och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna

Skollagen

 

Gymnasieförordningen

Förordningen för vuxenutbildning

Riksdagen

 

Regeringen (Utbildnings-departementet)

HUR betyg utfärdas framgår av:  Betygsföreskrifter*  (SKOLFS)

 

 Skolverket

*Föreskrifter är bindande bestämmelser

UHR

Uppdrag   Styrdokument Beslutas av 
 

Genomföra antagning till högre studier (uppdragsgivare: Sveriges universitet och högskolor)

 

Högskolelagen                                 Högskoleförordningen

 

Gymnasie- och Vuxenutbildningsför-ordningarna SFS

 

Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS)Hur allmänt

Riksdagen

Regeringen 

 

Styr regler för grundläggande behörighet

 

UHR

HUR på detaljnivå framgår av:    

Bedömningshandboken - tillämpningsbeslut

 

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF

Skolverkets sidor för dig som är vägledare

Till Skolverkets webbplats - för dig som är studie- och yrkesvägledare

Senast uppdaterad: 20 januari 2020