Lyssna

Översikt - behörighet från folkhögskola

För att en folkhögskoleutbildning ska ge grundläggande behörighet till högskolestudier, måste innehållet vara av allmän karaktär med teoretiskt fokus, en så kallad allmän kurs. Utbildningens längd ska vara minst 30 veckor.

Översikt 

TÄNK på. För att man ska vara grundläggande behörig måste eleven uppfylla både kravet för omfattning och innehållskrav.

 

Fhsk-intyg med Gy11/Vux12

Fhsk-intyg med kärnämnen

Äldre fhsk-intyg för ämnen

Grundläggande behörighet (GB)

Omfattningskrav + alla gymnasie-gemenssamma ämnen*. Kurser på högre nivå ok.

Omfattningskrav + alla kärnämnen. 


Kurser på högre nivå ok.

Omfattningskrav + svenska och engelska

 

 

 

 

Komplettera för behörighet

Kan kombineras med kärnämnen på samma eller högre nivå.

Kan kombineras med kärnämnen/Gy11/Vux12-kurser på samma eller högre nivå.

Svenska 2 åk/etapp 2 (språk + litteratur), kurs B, Svenska 2 och  Engelska 2 åk, etapp 2, Engelska 5

 

 

 

 

Skärpta krav för sökande som inte uppfyllt GB före 1 juli 2015 =

Vad som 

krävs idag

 

Komplettering i bristen +

Svenska 3

Engelska 6

Historia 1a1

Komplettering i bristen +

Svenska 3

Engelska 6

Matematik 1

Gruppen 2013 och senare

För den grupp som började sina folkhögskolestudier 2013 och senare krävs kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser:

  • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1 

Senast uppdaterad: 21 mars 2018