Lyssna

Översikt över meritpoäng

Här framgår skillnader i meritpoängsfördelning för gymnasieexamen och slutbetyg. Max 2,5 meritpoäng gäller får båda. Poängen läggs till jämförelsetalet.

Kurs som krävs för behörighet ger aldrig meritpoäng             

Reglerna för hur meritpoängskurser räknas i jämförelsetalet för sökande med slutbetyg respektive examen skiljer sig åt. Utökade meritpoängskurser i slutbetyg räknas inte med i meritvärdet. För gymnasieexamen gäller det motsatta; här räknas även betygsvärdet in i meritvärdet.                 

Gymnasieexamen: för meritpoäng krävs betyg i varje meritkurs

Slutbetyg: meritpoäng ges även för underliggande nivåer. Om sökande kompletterat med Vux12-kurs ges meritpoäng för motsvarande äldre kurs (för motsvarande äldre kurs se utbytestabellen i handboken) Gy11/Vux12- kurs kan aldrig ge meritpoäng som områdeskurs.

MODERNA SPRÅK

Gymnasieexamen
max 1,5

Slutbetyg* max 1,5

Moderna språk 3

 

0,5

0,5

Moderna språk 4

 

1,0

0,5 (om steg 3 krävs för behörighet ges 1,0 meritpoäng för steg 4)

Moderna språk 5

0,5

0,5

 

 

 

Moderna språk lägst nivå 2 om sökande fått meritpoäng nivå 4 för annat språk

0,5

0,5

(För meritpoäng i B- och C-språk, se Bedömningshandboken)

MATEMATIK

Gymnasieexamen max 1,5

Slutbetyg* max 1,0

Matematik B/2 a, b el. c

0,5

0,5

Matematik C/3 b eller c

0,5

0,5

Matematik D/4

0,5

0,5

Matematik E/
Matematik 5

1.0

0,5

 

 

 

Matematik specialisering

0,5 per kurs

----

 

ENGELSKA

Gymnasieexamen max 1,0

Slutbetyg* max 1,0

Engelska B/6

 ---

0,5

Engelska C (EN1203)/ 7

1,0

0,5

 

OMRÅDESKURSER (se områdesbehörighet)

Slutbetyg* max 1,0

100-poängskurs

0,5

50-poängskurs

0,25 (max 2)

Senast uppdaterad: 28 maj 2018