I enlighet med regeringens beslut 2020-04-24 om att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg, har landets lärosäten flyttat fram datumet för införandet av skärpta krav för grundläggande behörighet för sökande med äldre betyg.

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om vuxenutbildning i (2011:1108). Beslutet innebär att möjligheten att utfärda slutbetyg från kommunal vuxenutbildning ändras så att betyg kan utfärdas fram till 1 juli 2021, mot tidigare 1 juli 2020. 

Ta del av regeringens pressmeddelande på deras webbplats

Här beskriver vi vad som gäller för sökande fram till och med 1 juli 2021, respektive efter detta datum vad gäller komplettering för grundläggande behörighet inför antagning till högskolan.

Längst ner på sidan hittar du de uppdaterade checklistorna. 

Slutbetyg utfärdade 2010 och senare 

Om en sökande med ett slutbetyg utfärdat 2010 och senare inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast den 1 juli 2021, måste hen därefter ha godkänt betyg (E) i Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 och Matematik 1, eller godkänt i motsvarande äldre kurs. Hen måste även uppfylla kravet på lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

För Svenska 3 finns ingen motsvarande kurs. Svenska C ersätter inte.  

För den som senast den 1 juli 2021 kompletterat den grundläggande behörigheten gäller äldre bestämmelser och sökande är även fortsättningsvis behörig.

Slutbetyg utfärdade fram till 2010

För sökande med slutbetyg som inte uppfyller kravet för 90% godkända gymnasiepoäng och som efter den 1 juli 2021 kompletterar för grundläggande behörighet, krävs förutom komplettering av godkända gymnasiepoäng, även godkända betyg i Svenska 3, Engelska 6 och i Matematik 1 a-c. Gymnasiepoängen för dessa kurser kan ingå för att uppfylla 90%-kravet.

Godkänt betyg i motsvarande äldre kurs godtas, exempelvis kan Engelska 6 ersättas av Engelska B.

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Avgångsbetyg 

Om en sökande med avgångsbetyg inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2021 skärps kraven därefter: Hen måste då ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och i Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne.  

Tänk på att Svenska C inte kan ersätta Svenska 3.

Sökande som har avgångsbetyg med matematik behöver inte komplettera med matematik, oavsett betyg, årskurs och linje.

Behörighetsomplettering senast/efter 1 juli 2021

Amir har ett slutbetyg utfärdat 2010-06-06. Han saknar godkänt betyg i Svenska B och uppfyller därför inte kravet för grundläggande behörighet. Amir kan då läsa upp godkänt betyg i Svenska 2 fram till och med  1 juli 2021 för att uppfylla kraven för grundläggande behörighet. 

Om han inte hinner läsa upp behörigheten senast 1 juli 2021, måste han efter detta datum, förutom Svenska 2, även komplettera med Svenska 3 och Engelska 6

Karin har ett slutbetyg från 2008-06-11. Hon har godkänt betyg i 2 100 gymnasiepoäng vilket betyder att hon inte kommer inte upp i 90 % godkända gymnasiepoäng.  Kurser i Svenska A och B samt i Engelska A är dock godkända, men Matematik A är en av de kurser hon har IG i. 

Det här betyder att Karin fram till och med 1 juli 2021 måste komplettera med kurser motsvarande 150 gymnasiepoäng – alltså med kurser hon inte har godkänt betyg i. Däremot om hon kompletterar efter 1 juli 2021 måste Karin dessutom ha godkänt  betyg i Matematik 1, Svenska 3 och Engelska 6 för att nå grundläggande behörighet. Alla tre kurser kan räknas in (300 gyp) i de 150 som saknades.

Redan grundläggande behörig = fortsatt behörig 

Den som är grundläggande behörig sedan tidigare eller blivit det genom komplettering senast 1 juli 2021, har alltså även i fortsättningen grundläggande behörighet till högskolestudier.