Med start 3 oktober erbjuder Euroguidance Sweden tillsammans med EPALE en kurs på distans för dig som arbetar med vägledning inom vuxenutbildningen. 

Kursen erbjuder

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på fyra lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får du ta del av och kommentera andra deltagares kursarbete.

Du som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR. 

Anmälan stängd 21 september

Läs mer om syftet med kursen och anmäl dig senast 20 september för sex veckors kostnadsfri kompetensutveckling.  

Distanskurs i Ivägledning för dig inom vuxenutbildningen

Tidigare röster om kursen 

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”