Med start 15 februari 2021 erbjuder Euroguidance Sweden en kostnadsfri distanskurs i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare eller internationell koordinator inom högskolan. Kursens syfte är att bidra till en proaktiv vägledning vid utlandsstudier för att få fler studenter att ta steget ut.

Vägledning viktig inför utlandsstudier

Cirka 15 % av dem som tar examen i Sverige har studerat utomlands. EU:s mål som vi åtagit oss att arbeta för är 20 %. I regeringens delbetänkande ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU 2018:3), föreslogs att minst 25 procent av studenterna senast 2025 ska ha tillbringat minst tre månader av sin utbildning utomlands. UHR:s projekt ”The Academic Value of Mobility” visade att högskolornas vägledning har en viktig roll när det gäller att uppmuntra fler studenter till utlandsstudier.

Beredskap inför nästa fas, post-corona

Trots pågående pandemi ökar intresset bland svenska utbildningsaktörer för internationellt utbyte och samarbete. Även om mycket av det som är målet med kursen är satt på undantag just nu, tror vi ändå att det kan vara ett bra tillfälle att fundera över hur deltagandet i internationellt utbyte kan öka och komma fler till del?Om något, så har nuvarande kris visat att vårt samhälle är globalt. Därför är de kompetenser man får via ett utbyte viktiga i karriärplaneringen.

Vi ger dig verktygen 

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursen ges på distans och kommer att pågå under sex veckor 15/2 – 26/3 2021. Tanken är att du kan ta del av den vid sidan av ditt arbete och det inte ska behöva ta mer tid i anspråk än ca 3-4 timmar/vecka. Kostnadsfri kompetensutveckling kan dock även vara något som arbetsgivaren ger klartecken för på arbetstid.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får deltagarna ta del av och kommentera varandras kursarbete. Den som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR.

Anmälan är stängd 

Har du frågor om kursen?

Välkommen att skicka dem via e-post till euroguidance.sweden@uhr.se

Omdömen från tidigare kurser

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”