Career guidance and education in the upsidedown world är rubriken på en konferens som äger rum 20 – 21 november. Konferensen är kostnadsfri och ges i samarbete med the Czech University of Life Sciences i Prag.

Konferensen ges både på plats och digitalt och huvudmålet är att stödja professionalisering inom karriärvägledning, berika den offentliga dialogen och främja mångfalden i vägledningstjänster. 

Se upplägg och talare på konferensens webbplats
Career Guidance and education in the Upside Down World

Anmäl dig på konferensens webbplats 

Till anmälan på konferensens webbplats (registration)