Den 9 oktober var det premiär för det grundläggande behörighetsprovet. Provskrivarna kan se sitt resultat på kontot för behörighetsprovet i början av december. Den som skrivit provet med godkänt resultat blir alltså grundläggande behörig till högskolestudier.

Den som fått godkänt resultat och har sökt högskoleutbildningar inför VT23 får resultatet överfört automatiskt till antagningssystemet. 

Studievägledare viktig informationskanal

Fler än 1 300 personer hade skapat konto för att anmäla sig och av dem fullföljde mer än 900 anmälan. Könsfördelningen var jämn med en liten övervikt för kvinnor (480/440). Var tredje provskrivare hade fått information om provet från en studie- och yrkesvägledare, visar UHR:s statistik. 

Så här fördelade sig de anmäldas svar på frågan "Hur fick du kännedom om provet?"

Informationskälla  Antal 
Studie- och yrkesvägledare 315
Kompis/kollega/sociala medier 386
Radio/teve/tidningar  98
Egna webbsökningar 361
Annat sätt 

171

Totalt antal: 

1331

"Annat sätt" rymmer information från arbetsförmedlare och antagningsenheter vid landets högskolor och universitet. 

Provet bedöms i sin helhet 

Provet är uppdelat i olika delar, men bedöms som ett enda prov. Det finns ingen procentuell gräns för godkänt resultat, utan det handlar om en helhetsbedömning.

Ett godkänt provresultat gäller tills vidare

Den som vill söka till högskolan längre fram kommer att kunna göra det även kommande terminer. 

Den som får underkänt

Den som underkänns på provet kommer att få en skriftlig förklaring till varför. Provresultatet går inte att överklaga, men möjligheten att skriva provet på nytt 2023 finns givetvis. 

Inga frågor eller facit publiceras

Eftersom det grundläggande behörighetsprovet är en försöksverksamhet som löper under två år är provfrågorna belagda med sekretess. Därför kommer varken frågorna eller svaren att visas här eller lämnas ut. 

All information finns på Studera.nu

Fortsätt gärna informera om möjligheten att skriva provet. Nästa provtillfälle blir hösten 2023. Efter försöksperioden kommer UHR att lämna en rapport till regeringen som beslutar om provet ska bli permanent eller inte.  

Studera.nu/behorighetsprovet