Sökande med slutbetyg som läst områdeskurser, kommer inte att kunna räkna med 1,0 meritpoäng för områdeskurser till utbildningar som startar efter maj månad 2022. Ta del av exemplen med Malik och Edvin för att se hur regeländringen påverkar deras meritvärde.

Sökscenarier visar effekten 

De individer som sökt tidigare och fått ett meritvärde med meritpoäng för områdeskurser, kommer att få ett lägre meritvärde i och med förändringen.
Detta under förutsättning att de söker samma utbildningar med identiska meriter. 

Exemplen med Malik och Edvin visar hur förändringen slår när de söker till samma utbildningar med befintliga meriter: 

Malik söker till grundlärarprogrammet VT22 respektive HT22

Edvin söker till civilekonomprogrammet VT22 respektive HT22

Översikt för områdeskurser

Se alla områdeskurser som gäller fram till VT22, översikt pdf