UHR:s konferens utgör sedan 2013 en arena för ny kunskap, inspiration och samtal för en öppen högskola. Årets Kvalitetsdrivet hålls i Stockholm 20 september. Välkommen med din anmälan senast 20 juni.

Årets konferens blir den sjätte i ordningen och basen för dagen utgörs av aktuell forskning, goda exempel och diskussioner om hur högskolan kan ge plats åt alla som vill läsa vidare, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ta del av programmet och anmäl dig via uhr.se

Om Kvalitetsdrivet

Kvalitetsdrivet arrangeras som en del av UHR:s främjandeuppdrag att stimulera intresset för högskoleutbildning, främja breddad rekrytering och breddat deltagande inom högskolan men också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.