Särskild behörighet till utbildningar på högskolenivå motsvaras för det mesta av en viss kurs/nivå i en gymnasieutbildning. Men det går också att uppfylla några krav med en kombination av kurser eller med ett särskilt gymnasieprogram.

I antagning till högskolan talar man om behörighet utifrån motsvarandebedömning och ersättningskrav. Här beskriver vi båda sätten. 

Kurser från gymnasial vuxenutbildning som motsvarar Nk 2 till sjuksköterskeprogrammet

I exemplet med Johan som söker till sjuksköterskeprogrammet ser du hur Johan blir behörig i Naturkunskap 2 eftersom han har kurser som motsvarar kravet i sin yrkesexamen från vux:

  • Naturkunskap 1a1 (NAKNAK01a1) eller Naturkunskap 1b (NAKNAK01b) 
  • Hälsopedagogik (HALHAL0/100 alternativt HÄLHÄL0/100) 
  • Medicin 1 (MEDMED01)
  • Etik och människans livsvillkor (MÄNETI0)
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 (VÅRVÅR01 + VÅRVÅR02)

samt kurser inom vårdområdet från Vård- och omsorgsprogrammet som tillsammans omfattar 600 gymnasiepoäng: 

Se beskrivning under Nk 2 i Bedömningshandboken 

Till vissa utbildningar finns också ersättningskrav

Den som har de kurser som ingår i ersättningskravet har alltså behörighet till en viss utbildning. 

Exempel: Ersättningskrav Naturkunskap 2 för sjuksköterskeutbildning, kurserna Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete 1 + 2 

Alla ersättningskrav hittar du i bedömningshandbokens behörighetstabell.
De ligger sist under respektive ämne: 

Läs mer om motsvarande kunskaper och ersättningskrav i bedömningshandboken