På webbplattformen EPALE kan du nätverka och hitta samarbetspartners för projekt med vägledarkollegor i Europa. Informationen finns både på svenska och på engelska.

EPALE är en akronym för The Electronic Platform for Adult Learning in Europe och portalen utgör en nod för samarbete mellan vägledare och utbildare inom vuxenutbildningen. Få inspiration och konkreta verktyg genom blogginnehåll och andra resurser via EPALE:s ingång för vägledare. 

Läs mer om EPALE och möjligheter till kollegialt samarbete på Utbyten.se