Kampanjen pågår just nu och fram till den 15 oktober. Den riktar sig framförallt till de som är studieovana högskolenybörjare och till dem som vill byta karriär eller fördjupa sig i sitt intresse ”mitt i livet” genom att börja studera.

Temat på kampanjen är ”längtan” och att de genom studier utvecklas till den de vill vara. Konceptet bygger på att förstärka de positiva drivkrafterna som finns hos enskilda individer att börja studera. En längtan efter förändring, självutveckling och möjlighet att fördjupa sig i sina intressen, som kommer visualiseras genom korta filmklipp.

Kanaler där filmerna visas är Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat. Det blir också ljudannonsering i olika poddar på plattformen Acast.

Se filmerna på UHR:s Youtube-kanal

UHR-kampanj inför vt 2021

Länkar till Facebook Feed. Sprid dem gärna i era kanaler.

Studieovana:

https://fb.me/2xxyHIeDE2l9iAC

Mitt i livet (Karriärväxlare):

https://fb.me/20HH44KebVIvqTX

Mitt i livet (Fördjupning)

https://fb.me/1Q4KSbuCg5NOxAz

 

Bakgrund till kampanjen
I våras tog Universitets- och högskolerådet (UHR) emot ett uppdrag från regeringen att genomföra särskilda informationsinsatser för att synliggöra högre utbildning gentemot allmänheten. Utifrån det uppdraget har UHR genomfört flera kampanjer, däribland denna för högskolestudier till våren 2021.