Den som vill skapa konto på Antagning.se för att genomföra sin anmälan till kurser och program behöver verifiera sina uppgifter i två steg. Något som ger en säkrare inloggningsprocess. 

Rutinen infördes redan inför anmälan till VT23 och kan vara bra att känna till. Från och med nu kommer den som skapar konto på Antagning.se att behöva verifiera sina uppgifter i två steg. 

1. I och med att kontot skapats får sökande en verifieringskod, både via e-post och SMS. Koden ska skrivas in på Antagning.se för att kunna gå vidare. 


2. Sökande kommer dessutom att få en aktiveringskod skickad till sin folkbokföringsadress för att bekräfta sitt konto.

Bra att veta: Man kan anmäla sig och ladda upp kompletteringar så fort man har skapat ett konto. Först efter att man bekräftat sitt konto kan man se vilka meriter som finns registrerade på sig.