Är du ny vägledare vid vuxenutbildningen och behöver fördjupa dina kunskaper om olika betygstyper inför kompletteringsstudier? Kursen är nu fulltecknad.

Lär dig bedöma behörighet 

Syftet med kursen är att ge dig verktyg för att bedöma grundläggande och särskild behörighet för svensk förutbildning inför kompletteringsstudier på gymnasial nivå. 

Två halvdagar som bygger på varandra

Kursen är uppdelad på två halvdagar: Eftermiddag fredag 25 november respektive förmiddag 2 december. Du anmäler dig alltså till båda tillfällena.

Mellan första och andra tillfället behöver du avsätta en timme för fördjupning utifrån din egen arbetsvardag. Tid för frågor finns avsatta vid båda tillfällena, liksom pauser. 

Anmälan är stängd

Eftersom UHR:s kurser för vägledare är efterfrågade ber vi dig avstå att anmäla dig om du inte har möjlighet att avsätta tid för båda halvdagarna. Ge hellre en kollega chansen att delta. Vi har 24 platser. 

Nu är kursen fulltecknad. 

Tyvärr kan vi inte hantera några reservlistor.